Kontakt

Dane kontaktowe

Centrala

FBSerwis SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

telefon: 22 623 63 80
fax: 22 623 60 34
email: fbserwis@fbserwis.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000421036
NIP 527 267 60 62
REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 88.000.000,00 PLN, wpłacony w całości

Facility Managment:
Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

telefon: 22 623 63 80 

email: fbserwis@fbserwis.pl

Usługi Środowiskowe:
telefon: 22 623 63 80

Odbiór odpadów w Poznaniu: przejdź na stronę dedykowaną

Utrzymanie Infrastruktury: 
tel.: 22 623 63 80

Odbiór odpadów w Łodzi:
przejdź na stronę dedykowaną

Formularz kontaktowy