FAQ / Pytania

W tym miejscu znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące segregacji odpadów:

Co robimy z odpadami zielonymi powstającymi na terenach nieruchomości?

+

Odpady zielone powstające w nieruchomościach jednorodzinnych powinny być kompostowane w przydomowych kompostownikach. W przypadku braku kompostowania należy je gromadzić w workach, które po ich zapełnieniu zabierze przedsiębiorca odbierający odpady lub dostarczyć osobiście do jednego z PSZOK-ów.

Mają Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące odbioru odpadów? Prosimy zadać je poprzez nasz formularz kontaktowy.

Co robimy z odzieżą, której chcemy się pozbyć?

+

Odzież zbierana jest w specjalnych pojemnikach, które znajdują się na osiedlach wielorodzinnych lub można ją dostarczyć do punktów PSZOK.

Gdzie wyrzucić odpady remontowo-budowlane z mojego domu/mieszkania?

+

Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być zbierane w workach przystosowanych do zbierania tego typu odpadów ustawionych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości. Odpady te po zapełnieniu worków są zabierane przez firmę odbierającą odpady lub dostarczane przez właściciela nieruchomości do PSZOK.

Gdzie wrzucamy obierki po warzywach i owocach?

+

Obierki, podobnie jak pozostałe opady kuchenne, wrzucamy do pojemnika na MOKRE BIO. Mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik, powinni kompostować obierki warzyw i owoców.

Co należy do odpadów wielkogabarytowych i co z nimi robimy?

+

Odpady wielkogabarytowe to duże meble, wersalki, szafki, fotele, palety, skrzynki i inne tego typu odpady. Są one odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru dostępnym na stronie www.czystemiasto.uml.lodz.pl lub mogą być dostarczone do punktów PSZOK.

Jakie odpady można przynieść do PSZOK przy ul. Kasprowicza 10?

+

Do Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych można przynieść następujące rodzaje odpadów: 

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory), telewizory, monitory, wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki zmywarki), mały sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka), sprzęt IT (drukarki, kopiarki), sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi), oprawy oświetleniowe i inne narzędzia elektryczne
 • zużyte świetlówki, baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki
 • farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach
 • drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki)
 • opakowania ze szkła
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding)
 • zużyte opony samochodów osobowych
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki)
 • opakowania z papieru i tektury (kartony)
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu)
 • opakowania z metali (puszki)
 • odzież
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów
 • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście)
 • tekstylia, opakowania z tekstyliów
 • odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe

Jakie odpady można przynieść do PSZOK przy ul. Zamiejskiej 1?

+

Do Punktu Dobrowolnego Dostarczania Odpadów można przynieść następujące rodzaje odpadów:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.)
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS)
 • zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki)
 • urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe)
 • baterie i akumulatory
 • opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach
 • drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki)
 • szkła (okienne niezbrojone)
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding)
 • tworzywa sztuczne (zabawki, meble ogrodowe)
 • zużyte opony samochodów osobowych do 4 szt.
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki)
 • opakowania z papieru i tektury (kartony)
 • makulatura (gazety, książki)
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu)
 • opakowania z metalu (puszki)
 • opakowania ze szkła (butelki, słoiki)
 • odzież
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów
 • trawa, liście do 500 kg/miesiąc
 • papa odpadowa do 500 kg/miesiąc
 • usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 • materiały izolacyjne (w tym: wełna mineralna, styropian budowlany)
 • materiały konstrukcyjne zawierające gips (w tym płyty karton gips)
 • zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), i gdzie znajdują się takie punkty na terenie Łodzi?

+

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Łodzi mogą bezpłatnie, własnym transportem oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu do PSZOK-ów. Punkty nie przyjmują zwykłych odpadów komunalnych.
Na terenie Łodzi obecnie znajdują się dwa PSZOKi: 

Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów (PDDO) przy sortowni
ul. Zamiejska 1
93-468 Łódź
Tel 42 689 73 50
Punkt czynny:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.00-18.00
wtorek: 7.00-20.00
sobota: 7.00-13.00

Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych
ul. Kasprowicza 10
92-781 Łódź
Tel/fax 61 611 08 11
Punkt czynny:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00-17.00
wtorek: 8.00-20.00
sobota: 8.00-12.00

Odpady przynoszone do PSZOKów muszą być posortowane według rodzajów. Odpady są przyjmowane bezpłatnie. Każdy mieszkaniec Łodzi może dostarczyć odpady w ilości, która nie może świadczyć o likwidacji działalności gospodarczej.

Co robimy ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

+

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to np. telewizory, odbiorniki radiowe, suszarki, telefony, komputery czy drobny sprzęt AGD. W Łodzi realizowany jest program „Moje miasto bez elektrośmieci”, w ramach którego mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać swój zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy zamówić usługę odbioru takiego sprzętu bezpośrednio z domu za pośrednictwem strony www.elektrośmieci.pl lub telefonicznie pod numerem: 2222 333 00.

Gdzie wyrzucamy przeterminowane leki i termometry rtęciowe?

+

Zarówno przeterminowane leki, jak i termometry rtęciowe należy oddać do wyznaczonych aptek na terenie Łodzi. Przeterminowane leki wrzucamy do specjalnych czerwonych pojemników. Wykaz punktów zbiórki jest udostępniony na stronie www.czystemiasto.uml.lodz.pl.

Co należy zrobić ze zużytymi świetlówkami?

+

Zużyte świetlówki i żarówki należy wrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika. Wykaz punktów zbiórki jest udostępniony na stronie www.czystemiasto.uml.lodz.pl.

Co należy zrobić ze zużytymi bateriami i akumulatorami przenośnymi?

+

Zużyte baterie i akumulatory przenośne należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki. W punktach zbiórki, które znajdują się w niektórych placówkach oświatowych, spółdzielniach mieszkaniowych, obiektach handlowych czy instytucjach, znajdują się pojemniki na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe. Wykaz punktów zbiórki jest udostępniony na stronie www.czystemiasto.uml.lodz.pl

Co wrzucamy do pojemnika na ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI?

+

Do pojemnika oznaczonego ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI wrzucamy:
 • zabrudzone papiery i folie
 • zatłuszczone opakowania (np. po maśle, smalcu)
 • ręczniki papierowe zabrudzone detergentami
 • zużyta, zniszczona, zabrudzona odzież
 • pampersy, wkładki higieniczne
 • filtry z odkurzaczy
 • odpady z utrzymania czystości (np. zmiotki)
 • resztki mięs, wędlin, ryb
 • kości
Do pojemnika oznaczonego ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI NIE wrzucamy:
 • odpadów, które powinny znaleźć się w pojemnikach oznaczonych SUROWCE lub MOKRE BIO 

Co wrzucamy do pojemnika na ODPADY MOKRE BIO?

+

Do pojemnika oznaczonego MOKRE BIO wrzucamy:
 • Odpady kuchenne: resztki owoców i warzyw, obierki
 • Liście, np. nać marchwi, liście kapusty
 • Fusy z herbaty i kawy wraz z filtrami
 • Skorupki od jaj
 • Ręczniki papierowe nie zabrudzone detergentami
Do pojemnika oznaczonego MOKRE BIO NIE wrzucamy:
 • Resztek mięs i wędlin
 • Kości

Co wrzucamy do pojemnika na ODPADY SUROWCE?

+

Do pojemnika oznaczonego SUROWCE wrzucamy:
 • Opakowania z papieru lub tektury, stare gazety, katalogi, zeszyty lub książki
 • Opakowania plastikowe po artykułach spożywczych
 • Butelki PET po napojach i kartoniki tetra pak (po sokach, mleku itp.)
 • Opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach
 • Torebki foliowe
 • Opakowania z metalu, puszki po napojach
 • Odpady ze szkła opakowaniowego
Do pojemnika oznaczonego SUROWCE NIE wrzucamy:
 • Zatłuszczonego papieru, pieluch, wkładek higienicznych
 • Opakowań po środkach ochrony roślin
 • Opakowań po olejach technicznych
 • Opakowań po lekach
 • Szyb okiennych i samochodowych, luster, szkła zbrojonego czy porcelany

Na jakie grupy dzielić odpady w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, lokalach handlowych i gastronomicznych, szpitalach, hotelach, internatach i innych budynkach o podobnym przeznaczeniu?

+

W nieruchomościach, na terenie których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady zbierane są w następujący sposób:
Odpady mające wartość surowcową SUROWCE – worki od 30l do 60l lub pojemniki od 60l do 34000l 
Odpady POZOSTAŁE PO SEGREGACJI (zmieszane) – wyłącznie pojemniki od 60l do 34000l

Na jakie grupy dzielić śmieci w gospodarstwach domowych w zabudowie wielorodzinnej? Jakie są ustalone pojemniki/worki w zależności od rodzaju odpadów?

+

W nieruchomościach wielororodzinnych, na terenie których zamieszkują mieszkańcy, odpady komunalne zbierane są w następujący sposób:

 • Odpady mające wartość surowcową SUROWCE – pojemniki od 550l do 2500l lub worki 120l dla zabudowy wysokiej z zsypami
 • Odpady ulegające biodegradacji MOKRE BIO - wyłącznie pojemniki od 120l do 550l
 • Odpady POZOSTAŁE PO SEGREGACJI (zmieszane) – wyłącznie pojemniki od 550l do 1100

UWAGA! Jeśli na terenach osiedli wielorodzinnych stoją pojemniki o pojemności 2500 litrów (tzw. dzwony), to rozdzielany surowce na:

 • PAPIER – pojemnik niebieski
 • SZKŁO – pojemnik zielony
 • TWORZYWA SZTUCZNE/PLASTIKI – pojemnik żółty

Na jakie grupy dzielić śmieci w gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej? Jakie są ustalone pojemniki/worki w zależności od rodzaju odpadów?

+

W nieruchomościach jednorodzinnych, na terenie których zamieszkują mieszkańcy, odpady komunalne zbierane są w następujący sposób:
 • Odpady mające wartość surowcową SUROWCE – worki lub pojemniki od 60l do 120l (dopuszcza się zbieranie w osobnym worku odpadów ze szkła)
 • Odpady ulegające biodegradacji MOKRE BIO - worki lub pojemniki od 30l do 60l lub pojemniki 60l
 • Odpady POZOSTAŁE PO SEGREGACJI (zmieszane) – wyłącznie pojemniki od 60l do 240l
 • Odpady zielone – worki 120l