Informacje o kontrakcie

FBSerwis w dzielnicy Bałuty w Łodzi

Od 1 kwietnia 2016 roku Konsorcjum FBSerwis S.A. oraz Cespa Compañia Española de Servicios Públicos y Auxiliares rozpocznie świadczenie usług w ramach kontraktu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Łodzi z dzielnicy Bałuty (Sektor I).

Czas trwania kontraktu: 27 miesięcy (01.04.2016 – 30.06.2018).

Zamawiający: Urząd Miasta Łodzi