Kontakt

Sektor I Grunwald
tel.: 61 679 33 63
email: bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl

Sektor VI Rataje
tel.: 61 679 33 63
email: bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl

Sektor III Piątkowo
tel.: 61 892 06 36
email.: biuro@altrans-lenarczyk.pl

Sektor VIII Winogrady
tel.: 61 29 61 206 wewn.: 17, 18 lub 19
email.: sekretariat@pgkim.info

fax (dla wszystkich sektorów): 22 623 60 84

Dane firmy
FBSerwis SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st.W-wy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000421036
NIP 527 267 60 62
REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 88.000.000,00 PLN, wpłacony w całości


Formularz kontaktowy