Gmina Grodzisk Wielopolski

Od 1 stycznia 2017 roku FBSerwis S.A rozpoczyna świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski. Usługa będzie realizowana prze 3 kolejne lata do 31.12.2019 - sektor VI.