Swarzędz

Od 1 września 2020 r. FBSerwis świadczy usługi w zakresie odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny na terenie Swarzędza.