GMINA KÓRNIK

Od dnia 01 stycznia 2021r. FBSerwis SA wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Śremie oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „Artur Zys” rozpoczęło odbiór odpadów z gminy Kórnik. FBSerwis SA będzie odpowiedzialne za transport odpadów biodegradowalnych od ponad 20 tys. mieszkańców. Kontrakt obowiązuje do dnia 31.12.2021 r.