PSZOK i MPSZOK

Odbiór odpadów dla mieszkańców z terenu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"