0040- FBSerwis Wrocław (002) poprawione

Realizujemy kontrakty na odbiór odpadów od około 600 tys. mieszkańców na terenie 6 województw. Do każdego nowego kontraktu prowadzimy lokalne rekrutacje, co przekłada się na większe zaangażowanie naszych pracowników.

Prowadzimy 5 nowoczesnych instalacji komunalnych (w woj. łódzkim, małopolskim, mazowieckim oraz dwie
w woj. dolnośląskim), a także posiadamy trzy składowiska odpadów.

Posiadamy rozbudowaną flotę pojazdów, która składa się między innymi z nowoczesnych i ekologicznych pojazdów o niskiej (spełniające normę EURO 6) lub zerowej emisji spalin. Wybieramy pojazdy doskonale wyposażone oraz zwrotne, co jest szczególnie istotne w przypadku konieczności manewrowania w wąskich uliczkach lub ograniczonej przestrzeni dojazdów do posesji. Systemy czujników i kamer zapewniają bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz osobom postronnym.

Działamy dla dobra społeczności lokalnej i środowiska

Dbamy o pozytywne relacje z lokalną społecznością oraz realizujemy nasze usługi w poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Angażujemy się społecznie poprzez realizowanie wielu akcji edukacyjnych dedykowanych dzieciom i młodzieży szkolnej oraz udzielanie wsparcia lokalnym instytucjom (m.in. jednostkom ochotniczej straży pożarnej czy szpitalom).

Do tej pory zrealizowaliśmy 10 edycji konkursów proekologicznych dla dzieci i młodzieńcy: 3 w Poznaniu, 4 we Wrocławiu, 2 w Łodzi i 1 w Kamieńsku. Wzięło w nich udział około 3000 uczestników, którzy nadesłali 1500 prac. W każdym z nich przy wyborze laureatów angażowaliśmy członków społeczności lokalnych –
w internetowych głosowaniach oddano prawie 2 miliony głosów.

Pozostałe usługi

Zajmujemy się letnim i zimowym utrzymaniem czystości. Do realizacji powierzonych nam zadań wykorzystujemy zamiatarki drogowe i chodnikowe, a także pługi śnieżne o niskiej emisji spalin oraz pyłów drobnych PM10. W miejscach trudno dostępnych proponujemy doczyszczanie ręczne realizowane przez nasze brygady.

Świadczymy usługi mycia i dezynfekcji pojemników, wiat przystankowych oraz innych elementów infrastruktury. Skuteczność czyszczenia i efektywność realizacji zleceń osiągamy dzięki zastosowaniu profesjonalnego sprzętu oraz doświadczeniu i zaangażowaniu naszych pracowników.

Oferujemy również usługi zarządzania infrastrukturą oświetleniową, obsługi technicznej obiektów oraz utrzymania infrastruktury drogowej.