FBSerwis Dolny Śląsk

FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o., należąca do Grupy FBSerwis, zajmuje się zarządzaniem oraz eksploatacją instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym Śląsku. Współpracuje z jednostkami samorządowymi oraz firmami prywatnymi, specjalizującymi się w odbiorze i transporcie odpadów komunalnych.

Instalacje FBSerwis Dolny Śląsk, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, uzyskały status Instalacji Regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w regionie południowym Dolnego Śląska.

FBSerwis Dolny Śląsk posiada Pozwolenia Zintegrowane (IPPC), które są rodzajem certyfikatu zgodności z normami Unii Europejskiej w zakresie wymagań ekologicznych i środowiskowych. Pozwolenia te dają gwarancją, że instalacje spełniają wszystkie wymagane normy prawne i są bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Kontakt:
tel.: +48 74 662 90 50
e-mail: zuo@fbserwis.pl

Dane spółki:
FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o.
Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia,
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000357476, NIP 7010236908, REGON 142426708
Kapitał zakładowy 4 000 000,00 PLN, wpłacony w całości

Klauzula informacyjna RODO