#

Klienci komercyjni i przemysłowi

Klienci komercyjni i przemysłowi

Kompleksowe usługi z zakresu gospodarki odpadami i usług środowiskowych

Świadczymy usługi odbioru surowców wtórnych, odpadów komunalnych, przemysłowych i pobudowlanych od klientów komercyjnych oraz z obiektów przemysłowych. Mamy bogate doświadczenie w zakresie letniego oraz zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (utrzymania czystości, odśnieżania), likwidacji dzikich wysypisk, doradztwa i prowadzenia dokumentacji środowiskowej, a także kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami na zlecenie Klienta.

Doświadczenie zdobyte podczas obsługi różnego typu klientów, wiedza ekspercka z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska, a także rozbudowane zaplecze organizacyjno-sprzętowe umożliwia nam świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesna flota

Dysponujemy nowoczesną flotą pojazdów składającą się z bramowców, hakowców, śmieciarek, samochodów dostawczych z windą, zamiatarek drogowych, ładowarek, polewaczek drogowych. Naszym klientom możemy zaoferować dzierżawę pojemników o wielkości od 60 do 1100 litrów, kontenerów stalowych otwartych i zamkniętych o wielkości od 5 do 36 m3, zbiorników IBC, stojaków, skrzyniopalet, pojemników ASP oraz beczek przeznaczonych do gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Realizując indywidualne potrzeby naszych klientów dostarczamy także prasokontenery, prasy stacjonarne, zasobniki, belownice i zagęszczarki, jak również wdrażamy i realizujemy organizację zagospodarowania odpadów powstających na terenie zakładu/obiektu klienta.

Nasi klienci

Nasze usługi

 • Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

   odpadów komunalnych

   odpadów przemysłowych

   odpadów pobudowlanych/ poremontowych (gruzu, płyt gipsowo-kartonowych, wełny mineralnej, starych mebli)

   odpadów niebezpiecznych

   surowców wtórnych

   zużytych opon

   odpadów wielkogabarytowych

 • Usługi porządkowe

   letnie utrzymanie czystości ulic, placów, parkingów, terenów wewnątrzzakładowych (mechaniczne i ręczne oczyszczanie, zamiatanie mechaniczne)

   zimowe utrzymanie czystości oraz odśnieżanie ulic, placów, parkingów, terenów wewnątrzzakładowych (przy użyciu pługopiaskarek drogowych oraz brygad ręcznego odśnieżania)

   mechaniczne i ręczne oczyszczanie oraz koszenie terenów zielonych

   likwidacja dzikich wysypisk

 • Usługi środowiskowe

   doradztwo, prowadzenie dokumentacji oraz kontakt z właściwymi organami na życzenie Klienta

   pośrednictwo w gospodarce odpadami

Aktualności: Gospodarka odpadami