hero-fbserwis-odbior

FBSerwis Odbiór oferuje usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
z nieruchomości niezamieszkałych.

Spółka posiada stosowne decyzje administracyjne umożliwiające jej świadczenie usług odbioru
i zagospodarowania odpadów – w szczególności wpisy do właściwych rejestrów działalności regulowanej oraz Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Obecnie FBSerwis Odbiór koncentruje swoją działalność na terenie województw dolnośląskiego
i podkarpackiego. W przyszłości spółka jest zainteresowana dalszym rozwojem działalności w zakresie obsługi nieruchomości niezamieszkałych.

Dane spółki

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000847734, NIP 5272930164, REGON 386379658

Klauzula_informacyjna_RODO