Kontakt

FBSerwis SA
ul. Rabowicka 2
62-020 Swarzędz
tel.: 61 679 33 63
fax: 22 623 60 84
email: bokpoznan.fbserwis@fbserwis.pl

Dane firmy
FBSerwis SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st.W-wy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000421036
NIP 527 267 60 62
REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 88.000.000,00 PLN, wpłacony w całości


Formularz kontaktowy