Kontakt

Biuro Obsługi Klienta dla Sektora I Bałuty
ul. Smutna 28
91-729 Łódź
tel.: 42 280 79 60
tel. kom.: 571 308 861, 571 448 244
logistyka: 512 068 342
email: boklodz@fbserwis.pl

Dane firmy
FBSerwis SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st.W-wy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000421036
NIP 527 267 60 62
REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 88.000.000,00 PLN, wpłacony w całości


Formularz kontaktowy