hero-industrial-waste

FBSerwis SA to spółka będąca częścią Grupy Budimex.

Realizuje kontrakty obejmujące: usługi w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanie techniczne budynków oraz obiektów przemysłowych (m.in. siedziby Sądu Najwyższego w Warszawie, Portu Gdańsk), modernizację infrastruktury oświetleniowej (m.in. wymiana ponad 6 tys. opraw oświetleniowych w Sosnowcu) oraz bieżące utrzymanie około 1800 km dróg krajowych i autostrad oraz dróg wewnętrznych klientów.

Do klientów firmy należą m.in. miasto Wrocław, GDDKiA, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Zarząd Infrastruktury i Transportu w Krakowie, sieć hipermarketów Auchan, miasto Słupsk.

Usługi zintegrowane

Szeroki zakres świadczonych usług pozwala nam na tworzenie konkurencyjnych ofert zarówno dla klientów biznesowych, jak i samorządowych. Taki model prowadzonej działalności jest odpowiedzią na wyzwania rynku, którym chcemy sprostać wykorzystując korzyści wynikające z synergii działalności i specjalizacji.

Historia FBSerwis

FBSerwis SA została założona przez Ferrovial Services Ltd. i Budimex SA w 2012 roku – to właśnie od pierwszych liter nazw założycieli postała nazwa spółki.

 

 

Od 3 lipca 2019 r. jedynym akcjonariuszem FBSerwis jest Budimex, w związku z zakupem 51% akcji spółki, należących pierwotnie do Ferrovial Services.

Spółki Grupy FBSerwis

Do Grupy FBSerwis, której główną spółką jest FBSerwis SA, należy również 5 spółek działających w branży gospodarki odpadami (odbiór, zagospodarowanie odpadów i przetwarzanie odpadów, utrzymanie czystości), prowadzące instalacje przetwarzania odpadów komunalnych – w woj. łódzkim, małopolskim oraz dwie w woj. dolnośląskim.