Álvaro García Martínez

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Dołączył do FBSerwis 2023 roku obejmując stanowisko Dyrektora Dywizji Usługi Środowiskowe. W maju 2023 roku przejął obowiązki Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego.

Swoją karierę rozpoczął w Ferrovial Agroman w 2000 roku, gdzie pełnił funkcje m.in. inżyniera ‎budowy, kierownika budowy, kierownika kontraktu oraz dyrektora projektu. Od 2006 roku z ‎ramienia Ferrovial Agroman rozpoczął pracę w Polsce przy budowie Terminala Okęcie, a od 2007 z ‎ramienia Budimex SA pełnił funkcję dyrektora w obszarze Dyrekcji Budownictwa Kubaturowego ‎oraz Dyrekcji Budownictwa Infrastrukturalnego.

Od 2014 do 2016 pracował w Ferrovial Agroman Australia, jako Dyrektor Kontraktu. W czerwcu 2016 ‎roku wrócił do Budimeksu i rozpoczął pracę w Dyrekcji Budownictwa Energetycznego i ‎Przemysłowego, gdzie od stycznia 2020 r. do tej pory pełnił funkcję dyrektora rejonu ‎odpowiedzialnego za kontrakty gazowe. W latach 2019-2021 wchodził w skład Rady Nadzorczej ‎FBSerwis.‎

Ukończył studia politechniczne na Uniwersytecie Kantabryjskim w Santander, gdzie uzyskał tytuł ‎inżyniera drogownictwa. Jest również absolwentem studiów MBA na IE University. Włada biegle ‎językiem polskim i angielskim. ‎

Hanna Zajączkowska

Członek Zarządu, Dyrektor Dywizji Usług Środowiskowych

Dołączyła do FBSerwis SA w grudniu 2021 roku, gdzie zajmowała stanowisko Dyrektora Działu Klientów Komercyjnych, a później Biura Zarządzania Kontraktami, jednocześnie sprawując funkcje w spółkach zależnych – Członka Zarządu w FBSerwis Odbiór (od lutego 2022 r.) oraz Wiceprezesa Zarządu ZPO Zawisty (od września 2022 r.). We wrześniu 2023 roku została powołana na Członka Zarządu FBSerwis SA i przejęła odpowiedzialność za działalność i rozwój Dywizji Usług Środowiskowych.

Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. W latach 1999-2005 pracowała w Wydziale Ochrony Środowiska w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierownik ds. gospodarki odpadami. Od 2005 do 2009 roku pracowała w grupie Buhck, najpierw w Buhck Recykling, następnie, jako Prezes Zarządu, w Buhck Ochrona Środowiska. Od 2010 do 2021 związana z grupą SITA, a następnie SUEZ – jako Prezes Zarządu, kolejno spółek: SITA Poznań, SITA/SUEZ Zachód, SUEZ Energia z Odpadów. W 2020 roku została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w spółce Suez Polska.

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej ze specjalizacją z ochrony atmosfery. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu prawa ochrony środowiska, a także menadżerskie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej.

Jakub Drozdowski

Członek Zarządu, Dyrektor Dywizji Utrzymania Infrastruktury (drogi, FM/SL)

Od 2004 r. działa zawodowo w sektorze budowlanym i jest związany z Budimex S.A. W ciągu 19 lat ‎pracy zawodowej przeszedł ścieżkę rozwoju od inżyniera budowy, przez kierownika robót, kierownika ‎budowy, dyrektora kontraktu, aż do dyrektora rejonu. W trakcie pracy zawodowej prowadził kontrakty w większości rejonów w Polsce. W latach 2018 – 2021 prowadził Rejon 5, a następnie od ‎‎2022 Rejon 2. ‎

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie budownictwa infrastrukturalnego, zarówno w wymiarze ‎technicznym, jak i ekonomicznym.

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w ‎Poznaniu (Executive MBA). Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z fundamentowania na ‎Politechnice Warszawskiej.‎‎