Marcin Węgłowski

P.O. PREZESA ZARZĄDU FBSERWIS SA

Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze podczas studiów – w 1991 r. – rozpoczął pracę zawodową w Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1993 zatrudniony był w BDO Binder Sp. z o.o. w departamencie Audytu. Od 1993 do 1997 roku pracował w British-American Tobacco Group Poland, początkowo jako kontroler finansowy, następnie jako menedżer projektów finansowych.

W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w Delphi Automotive Systems Poland. Od czerwca 1999 r. do stycznia 2001 r. był szefem finansów i wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej OPTIMUS.

Od stycznia 2001 r. jest Członkiem Zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Budimeksu SA.

Karolina Szymczak

Dyrektor Działu Prawnego, Członek Zarządu FBSerwis SA

Dołączyła do FBSerwis w październiku 2015 r. i odpowiada za obsługę prawną FBSerwis SA oraz spółek z grupy FBSerwis. Wcześniej przez 5 lat była związana z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka, gdzie od 2013 r. zajmowała stanowisko Senior Associate.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała prawo na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy) oraz Grenadzie (Hiszpania). Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach z zakresu gospodarki odpadami.

Arkadiusz Kazana

Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju, Członek Zarządu FBSerwis SA

Dołączył do FBSerwis w marcu 2019 obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego, w 2023 roku został Dyrektorem Pionu Strategii i Rozwoju.

Jest menedżerem finansowym z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w polskich i zagranicznych grupach kapitałowych z branży motoryzacyjnej, chemicznej i odpadowej. Przez ostatnie 3 lata przed dołączeniem do Grupy FBSerwis pracował w firmie działającej na rynku usług środowiskowych i energii odnawialnej, jako Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Energetyka.

Álvaro García Martínez

Dyrektor Dywizji Usług Środowiskowych, Członek Zarządu FBSerwis SA

Swoją karierę rozpoczął w Ferrovial Agroman w 2000 roku, gdzie pełnił funkcje m.in. inżyniera ‎budowy, kierownika budowy, kierownika kontraktu oraz dyrektora projektu. Od 2006 roku z ‎ramienia Ferrovial Agroman rozpoczął pracę w Polsce przy budowie Terminala Okęcie, a od 2007 z ‎ramienia Budimex SA pełnił funkcję dyrektora w obszarze Dyrekcji Budownictwa Kubaturowego ‎oraz Dyrekcji Budownictwa Infrastrukturalnego.

Od 2014 do 2016 pracował w Ferrovial Agroman Australia, jako Dyrektor Kontraktu. W czerwcu 2016 ‎roku wrócił do Budimeksu i rozpoczął pracę w Dyrekcji Budownictwa Energetycznego i ‎Przemysłowego, gdzie od stycznia 2020 r. do tej pory pełnił funkcję dyrektora rejonu ‎odpowiedzialnego za kontrakty gazowe. W latach 2019-2021 wchodził w skład Rady Nadzorczej ‎FBSerwis.‎

Ukończył studia politechniczne na Uniwersytecie Kantabryjskim w Santander, gdzie uzyskał tytuł ‎inżyniera drogownictwa. Jest również absolwentem studiów MBA na IE University. Włada biegle ‎językiem polskim i angielskim. ‎

Jakub Drozdowski

Dyrektor Dywizji Infrastruktury Drogowej, Członek Zarządu FBSerwis SA

Od 2004 r. działa zawodowo w sektorze budowlanym i jest związany z Budimex S.A. W ciągu 19 lat ‎pracy zawodowej przeszedł ścieżkę rozwoju od inżyniera budowy, przez kierownika robót, kierownika ‎budowy, dyrektora kontraktu, aż do dyrektora rejonu. W trakcie pracy zawodowej prowadził kontrakty w większości rejonów w Polsce. W latach 2018 – 2021 prowadził Rejon 5, a następnie od ‎‎2022 Rejon 2. ‎

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie budownictwa infrastrukturalnego, zarówno w wymiarze ‎technicznym, jak i ekonomicznym.

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w ‎Poznaniu (Executive MBA). Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z fundamentowania na ‎Politechnice Warszawskiej.‎‎

Artur Pielech

Prezes Zarządu FBSerwis SA (TYMCZASOWO ZAWIESZONY)

Wojciech Smołka

Wiceprezes Zarządu FBSerwis SA (TYMCZASOWO ZAWIESZONY)