#

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Świadczymy usługi w zakresie gospodarki odpadami, w tym gospodarowanie odpadami w budynkach i obiektach przemysłowych, doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, zrównoważone gospodarowanie odpadami w procesie produkcji oraz odbiór i utylizacja odpadów.

Realizujemy kontrakty na odbiór odpadów od łącznie prawie miliona mieszkańców w pięciu województwach, prowadzimy również regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – w woj. łódzkim, małopolskim oraz dwie w woj. dolnośląskim, a także posiadamy dwa składowiska odpadów.

Więcej o naszych kontraktach po kliknięciu na kafelki poniżej oraz w zakładce Realizacje.

Aktualności: Gospodarka odpadami