27.10.2020

Wezwanie do złożenia przez akcjonariusza akcji w siedzibie spółki w związku z procesem dematerializacji akcji 2/5

Zarząd FBSerwis S.A. (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, piętro 5, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez ww. ustawę.

28.09.2020

Wezwanie do złożenia przez akcjonariusza akcji w siedzibie spółki w związku z procesem dematerializacji akcji 1/5

Zarząd FBSerwis S.A. (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798), wzywa jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji celem ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, piętro 5, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez ww. ustawę.