FBSerwis z kolejnym kontraktem w Kluczborku

2023-01-11

Na początku stycznia br., w związku z wygranym w ubiegłym roku przetargiem, spółka FBSerwis SA ‎rozpoczęła realizację kolejnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu ‎Gminy Kluczbork. Poprzednia była realizowana od kwietnia 2019 do końca 2022 roku. Kontrakt został ‎podpisany na 48 miesięcy, a jego wartość to ponad 56,6 mln zł.‎

Zakres umowy obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkanych przez ‎ponad 34 tys. osób, a także nieruchomości mieszanych z miasta Kluczbork oraz 23 sołectw. Łączna, ‎szacunkowa ilość odpadów, które FBSerwis odbierze w trakcie jej trwania to 55 520 ton.‎

Usługa dotyczy zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów, tworzyw sztucznych z metalami i ‎opakowaniami wielomateriałowymi, szkła, papieru i tektury, a także odpadów wielkogabarytowych ‎oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach umowy firma ma również za zadanie ‎opróżniać kosze uliczne, znajdujące się na przystankach autobusowych na terenie całej Gminy ‎Kluczbork. ‎