FBSerwis Wrocław odbiera odpady z terenu ‎Gminy Kłodzko

2024-01-15

W styczniu tego roku FBSerwis Wrocław sp. z o.o. rozpoczęła realizację ‎kolejnego kontraktu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ‎terenu Gminy Kłodzko. Jego wartość to prawie 13 milionów złotych. ‎

W ramach umowy spółka odpowiada za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ‎a więc odpadów niesegregowanych i selektywnie zbieranych (papieru, szkła, metali i ‎tworzyw sztucznych, a także bioodpadów, odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu ‎elektronicznego) z posesji zamieszkałych, których na terenie Gminy Kłodzko znajduje się ‎ponad 5 tysięcy. FBSerwis Wrocław ma realizować zadanie w taki sposób, aby zapewnić ‎Zamawiającemu osiągnięcie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i ‎recyklingu papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w ilości minimum 45% w 2024 roku ‎i 55% w 2025 roku.‎

W ramach umowy spółka zobowiązana jest do zorganizowania minimum raz w roku odbioru ‎i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i ‎elektronicznego oraz zużytych opon.‎

Umowa została podpisana na 24 miesiące i potrwa do końca grudnia 2025 roku. Jest to ‎druga z kolei umowa pomiędzy FBSerwis Wrocław a Gminą Kłodzko na odbiór i ‎zagospodarowanie odpadów – pierwsza obowiązywała od 2022 roku.‎