FBSerwis zadba o czystość przystanków autobusowych oraz pasów drogowych w Poznaniu

2016-04-15

FBSerwis SA, polska firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie infrastruktury i gospodarki odpadami, rozpoczyna realizację dwóch nowych kontraktów w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu Sp. z o.o. podpisał umowę z FBSerwis na 12 miesięcy na utrzymanie czystości przystanków autobusowych, a Zarząd Dróg Miejskich umowę na 6 miesięcy na oczyszczanie pasów drogowych. Łączna wartość kontraktów to ponad 1,6 mln PLN brutto.

Zakres umowy z Zarządem Transportu Miejskiego obejmuje kompleksową obsługę czystości i porządku infrastruktury przystanków autobusowych w Poznaniu wraz z usuwaniem odpadów. FBSerwis będzie obsługiwać 216 przystanków o łącznej powierzchni 12,8 tys. m². Wartość kontraktu to ponad 780 tys. PLN brutto.

W ramach tego kontraktu FBSerwis zadba o codzienne czyszczenie platform przystankowych, cykliczne mycie 79 wiat przystankowych oraz o opróżnianie koszy znajdujących się na przystankach. Ponadto, w okresie zimowym firma będzie odśnieżać całą infrastrukturę przystanków autobusowych.

Druga usługa, którą FBSerwis SA rozpoczyna świadczyć na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, obejmuje letnie oczyszczanie pasów drogowych czyli jezdni, chodników i placów na terenie miasta. Wartość kontraktu to ponad 850 tys. PLN brutto.

W ramach tej umowy firma zajmie się uprzątaniem zanieczyszczeń z jezdni, placów i chodników o powierzchni 104 tys. m², myciem przejść podziemnych, utrzymaniem w odpowiednim porządku 265 koszy ulicznych wraz z odbiorem i transportem tych odpadów oraz usuwaniem zanieczyszczeń z poboczy i terenów zielonych. Obydwa kontrakty obejmują Rejon Nowe Miasto-Południe.

„Rozpoczęcie świadczenia kolejnych kontraktów w Poznaniu umacnia naszą pozycję i pozwala na poszerzenie podstawowej działalności, jaką jest odbiór i transport odpadów komunalnych” – powiedział Wojciech Smołka, członek zarządu w FBSerwis SA, odpowiedzialny za dywizję usług środowiskowych.

Firma FBSerwis od początku 2015 roku świadczy usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od ponad 270 tys. mieszkańców poznańskich osiedli Grunwald, Rataje, Winogrady i Piątkowo oraz kompleksową obsługę czystości i porządku 311 przystanków tramwajowych wraz z ponad 150 km torowisk na terenie Miasta Poznania.