Nowa spółka w Grupie FBSerwis

2020-10-19

W ostatnich miesiącach w ramach Grupy FBSerwis działalność rozpoczęła nowo założona spółka – FBSerwis Odbiór sp. z o. o., która oferuje usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Spółka posiada stosowne decyzje administracyjne umożliwiające jej świadczenie tego typu usług – w szczególności wpisy do właściwych rejestrów działalności regulowanej oraz Bazy Danych Odpadowych (BDO).

W pierwszym okresie funkcjonowania Spółka skoncentruje swoją działalność na terenie województw dolnośląskiego i podkarpackiego, a w przyszłości Zarząd FBSerwis Odbiór planuje dalszy rozwój działalności w zakresie obsługi nieruchomości niezamieszkałych.

Dane kontaktowe
FBSerwis Odbiór sp. z o.o.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000847734
NIP 5272930164
REGON 386379658

telefon: 22 623 63 80
fax: 22 623 60 34
woj.: dolnośląskie: oferty.wroclaw@fbserwis.pl
woj.: podkarpackie: karpatia@fbserwis.pl