Nowy sprzęt dla OSP Gorzędów i OSP Kamieńsk

2020-12-08

W dniu 12 sierpnia br., w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, Arkadiusz Mężyk – Dyrektor Zakładu FBSerwis Kamieńsk, przekazał wsparcie jednostkom OSP Kamieńsk i OSP Gorzędów w postaci węży tłocznych do motopomp, które będą wykorzystywane do akcji ratowniczo – gaśniczych.

Ponadto, Burmistrz Kamieńska przekazał strażakom zestaw fantomów oraz defibrylator szkoleniowy. Nie jest to pierwszy przejaw solidarności FBSerwis Kamieńsk ze strażakami z OSP Kamieńsk – na początku roku otrzymali od nas 4 komplety odzieży ochronnej, która poprawia bezpieczeństwo i komfort ich pracy. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku na co dzień czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Kamieńsk, w tym naszych pracowników.