Od nowego roku obsługujemy Gminy Rogów, Tuszyn i Głowno

2021-01-03

Od 1 stycznia br. FBSerwis SA obsługuje w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 3 nowe gminy w województwie łódzkim – Rogów, Tuszyn i Głowno. Poza odbiorem odpadów komunalnych FBSerwis będzie odbierać również przeterminowane leki z punktów aptecznych oraz baterie i akumulatory ze wskazanych punktów na terenie gmin, a dodatkowo odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gminie Tuszyn, a także odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne (powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji), odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony na terenie gminy Głowno.

FBSerwis w województwie łódzkim

  • FBSerwis SA realizuje w województwie łódzkim umowy związane z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Gminie Kamieńsk oraz odpadów przemysłowych z przedsiębiorstw znajdujących się na terenie województwa.
  • FBSerwis Kamieńsk, spółka z Grupy FBSerwis, jest właścicielem i zarządzającym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Ruszczyn, zlokalizowanym w miejscowości Ruszczyn w gminie Kamieńsk. W skład zakładu wchodzą: instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych o mocy przerobowej 170 tys. ton/rok w części mechanicznej instalacji oraz 50 tys. ton/rok w części biologicznej instalacji wraz z linią do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o mocy przerobowej 90 tys. ton/rok oraz składowiskiem odpadów poprocesowych.