Postępy w przygotowaniach w Poznaniu

2014-10-01

Dnia 7 sierpnia 2014 roku Konsorcjum FBSerwis S.A. oraz Cespa Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares podpisało kontrakt na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z następujących dzielnic Poznania: Grunwald (Sektor I), Piątkowo (Sektor III), Rataje (Sektor VI), Winogrady (Sektor VIII).
Kontrakt został zawarty na okres 3 lat, a świadczenie usług w jego ramach rozpocznie się 1 stycznia 2015 roku. Zamawiającym usługi jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Od dnia podpisania kontraktu FBSerwis S.A. we współpracy z kolegami z Ferrovial z Hiszpanii i Portugalii aktywnie przygotowuje się do realizacji kontraktu na podstawie wcześniej przygotowanego harmonogramu. Przed rozpoczęciem świadczenia usług należy przeprowadzić inwentaryzację pojemników w terenie, określić dotychczasową częstotliwość odbioru odpadów, wytyczyć optymalne trasy odbioru, zakupić lub wynająć pojemniki i pojazdy, przygotować bazę logistyczno-transportową oraz zatrudnić odpowiedni personel, z kierownikiem kontraktu na czele.
Część z tych zadań została już zrealizowana, a część – chociażby kupno pojemników i pojazdów czy wytyczenie tras odbioru – jest jeszcze przed nami. Wdrażanie projektu koordynuje Dariusz Adamek, Kierownik Zespołu Kontraktów w Dziale Usług Środowiskowych.
Wielkim wsparciem dla niego jest dział mobilizacji z Ferrovial z Portugalii, który posiada długoletnie doświadczenie w mobilizacji, optymalizacji i zarządzaniu kontraktami odpadowymi. To właśnie ten dział pomaga nam w inwentaryzacji pojemników oraz wytyczaniu i optymalizacji tras odbioru. Jego przedstawiciel – Pedro Couto – specjalnie w tym celu spędzi w Poznaniu kilka miesięcy. Natomiast dział zakupów Ferrovial International pomaga nam znaleźć pojazdy optymalne do świadczenia tych usług. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami bez problemów rozpoczniemy kontrakt i będziemy go świadczyć go ku satysfakcji własnej oraz klienta.