Przemyśl – nieruchomości niezamieszkałe

2022-05-12

Informacja o zmianach wprowadzanych w zakresie gospodarki odpadami w Mieście Przemyśl.

Szanowni Państwo,

w związku z:

  • powzięciem przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały nr 29/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Rady Miejskiej w Przemyślu, o odbieraniu – z dniem 1 stycznia 2023 r. – odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
    oraz
  • komunikatem Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28.04.2022 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych,

aby mogli Państwo pozostać w 2023 roku przy umowach zawartych z FBSerwis Odbiór, musicie Państwo w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. złożyć Prezydentowi Miasta Przemyśla pisemne (pocztą lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przemyśla przy ul. Wodnej 11) oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, dołączając kopię umowy zawartej z FBSerwis Odbiór – jest to warunek konieczny, aby oświadczenie było skuteczne. Dla Państwa wygody dołączamy gotowy wzór oświadczenia, a w razie potrzeby, na Państwa życzenie możemy mailowo przesłać kopię umowy.

Więcej dowiedzieć mogą się Państwo z komunikatu Prezydenta Miasta Przemyśla.

Ze swojej strony zachęcamy Państwa do kontunuowania współpracy z FBSerwis w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Współpraca z FBSerwis Odbiór to gwarancja konkurencyjnej ceny odbioru odpadów. Pomimo występujących na rynku polskim i światowym perturbacji, dążymy do tego, aby ustalony cennik obowiązywał niezmiennie przez cały rok kalendarzowy, jednocześnie zapewniając, że ewentualne zmiany będą zawsze wprowadzane w porozumieniu z klientem.

Kontynuowanie umowy zawartej z FBSerwis to także wygoda i minimum formalności – w przypadku chęci zgłoszenia dodatkowego odbioru lub wstrzymania odbioru odpadów (np. gdy nie zebrali Państwo odpowiedniej ich ilości, bądź działalność została zawieszona) to my dostosujemy się do Państwa – wystarczy złożyć zlecenie mailowo (przemysl@fbserwis.pl), telefonicznie (16 675 15 41) lub wypełniając formularz dostępny bezpośrednio u kierowcy. Takie rozwiązanie zapewnia Państwu kontrolę oraz stały odbiór każdej ilości Państwa odpadów, bez konieczności wprowadzania zmian w umowie.

Uprzejmie prosimy o przesłanie pisemnej informacji (e-mail: przemysl@fbserwis.pl lub pocztą tradycyjną na adres 37-700 Przemyśl, ul. Bakończycka 7) do dnia 30.06.2022, czy wybierają Państwo usługę odbioru odpadów za pośrednictwem Urzędu Miasta, czy kontynuują współpracę bezpośrednio z FBSerwis Odbiór.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o zmianach wprowadzanych w zakresie gospodarki odpadami w Mieście Przemyśl, zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami FBSerwis Odbiór – chętnie odpowiemy na Państwa pytania mailowo (przemysl@fbserwis.pl), bądź telefonicznie (16 675 15 41).