Troszczymy się o każdego klienta

2022-09-14

Otwarcie nowego działu to odpowiedź na rosnące potrzeby naszych klientów – mówi Hanna Zajączkowska, dyrektor działu klientów komercyjnych FBSerwis w rozmowie z portalem Bankier.pl.

W ostatnim czasie firma otworzyła nowy dział w swoich strukturach – dział klientów komercyjnych. Na temat obowiązków nowego zespołu, a także korzyści, jakie przyniesie on klientom, rozmawialiśmy z Hanną Zajączkowską, dyrektor w dziale klientów komercyjnych FBSerwis SA.

FBSerwis w tym roku obchodzi 10-lecie działalności – również na rynku gospodarki odpadami. W 2022 – jubileuszowym – roku firma znacząco poszerzyła działalność w tej branży i postanowiła stworzyć nowy dział klientów komercyjnych. Skąd pomysł na podjęcie takiego kroku?

Hanna Zajączkowska: Nowy dział to przede wszystkim potrzeba rozwoju i zmiany jakości. Firma FBSerwis już od kilku lat podpisywała umowy z klientami komercyjnymi na odbiór odpadów komunalnych i przemysłowych – jednak w pewnym momencie nasz zarząd zdecydował wejść w ten sektor na pełną skalę. Dlatego utworzyliśmy nowy w strukturze firmy dział klientów komercyjnych, którym mam przyjemność zarządzać. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do zakładów produkcyjnych i sieci handlowych. Sądzę, że w przypadku tego typu klientów jesteśmy w stanie wykorzystać cały nasz potencjał.

Utworzenie nowego działu to również odpowiedź na rosnące potrzeby klientów. Produkują oni różne rodzaje odpadów, często w zakładach zlokalizowanych w odległych częściach Polski. Dlatego oczekują jednego sprawdzonego odbiorcy odpadów, zapewniającego działanie wysokiej jakości i zgodnie z prawem. Jako podmiot funkcjonujący od dekady na rynku, posiadający własne instalacje, przykładamy szczególną wagę do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i również bezwzględnie wymagamy takich samych standardów od naszych podwykonawców i współpracowników. Dodatkowo wielu klientów w swoich strategiach CSR zobowiązuje się do zmniejszania ilości odpadów, które trafiają na składowiska. Pomagamy im w tych procesach, kierując te odpady do recyklingu lub odzysku, a tym samym zamieniając odpad w produkt, bądź energię.

(…)

Cały materiał dostępny na portalu Bankier.pl.