FBSerwis zadba o obiekty inżynierskie w rejonie Wysoki Brzeg

2023-03-21

20 marca br. FBSerwis SA oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ‎Katowicach podpisały umowę na utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych w ‎Rejonie Wysoki Brzeg. To trzeci pozyskany przez FBSerwis kontrakt utrzymaniowy w tym ‎rejonie – pierwszy spółka rozpoczęła w 2015 roku. ‎
Umową zostały objęte obiekty inżynierskie wchodzące w skład odcinków autostrady A4, drogi ‎ekspresowej S1 oraz dróg krajowych DK44,DK44a, DK94b i DK81 administrowanych przez ‎Obwody Drogowe Wysoki Brzeg, Mikołów Mokre i Obwód Utrzymania Autostrady Zabrze-‎Kończyce. Zadaniem FBSerwis jest wykonanie robót budowalnych i usług z zakresu bieżącego ‎utrzymania mostów, konstrukcji oporowych i przepustów, w tym robót naprawczych i ‎konserwacyjnych, robót remontowych, a także robót pomocniczych podczas przeglądów.‎

FBSerwis świadczy usługi utrzymania infrastruktury drogowej w województwie śląskim ‎od 2012 roku, m.in. realizuje umowy na utrzymanie ponad 90 km autostrady A1 (od węzła ‎Pyrzowice do granicy Państwa w Gorzyczkach) oraz drogi i mosty Rejonu Zabrze (obwody ‎Brzezinka i Racibórz). ‎