Kolejne umowy FBSerwis z GDDKiA Oddział w Poznaniu

2022-11-02

FBSerwis SA oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ‎Poznaniu podpisały umowę na utrzymanie autostrady A2 na odcinku od węzła ‎Modła do węzła Dąbie. Kontrakt będzie realizowany przez kolejne 48 miesięcy, a jego wartość to blisko 65 milionów złotych. ‎

Przedmiotem zamówienia jest całoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie ponad 45 km autostrady ‎A2
w województwie wielkopolskim. Zakres prac obejmuje m.in. utrzymanie nawierzchni, ‎poboczy i pasów rozdziału, chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także utrzymanie ‎czystości na obiektach inżynierskich. ‎

To trzecia umowa zawarta w ostatnich miesiącach pomiędzy FBSerwis i GDDKiA Oddział w ‎Poznaniu. Dwa pierwsze kontrakty drogowe w tym województwie zostały pozyskane w sierpniu ‎br. Oba dotyczyły utrzymania łącznie ponad 90 km drogi ekspresowej S5. ‎

‎„Do tej pory współpracowaliśmy z Oddziałami GDDKiA w 8 województwach utrzymując zarówno drogi ‎krajowe czy ekspresowe, jak i autostrady. Od niedawna dbamy również o drogi w Wielkopolsce, gdzie ‎jest to nasz 3 kontrakt utrzymaniowy – pierwsze dwa rozpoczęliśmy z początkiem września. Przy tych ‎realizacjach możemy wykorzystać wiedzę i kompetencje, jakie zdobyliśmy przez lata w innych częściach ‎naszego kraju. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani zarówno sprzętowo, jak i kadrowo” – komentuje ‎Tomasz Kuraś, Dyrektor Wykonawczy Dywizji Utrzymania Infrastruktury Drogowej FBSerwis SA.‎

Sieć dróg utrzymywanych przez FBSerwis to ponad 1800 km, z czego przeważająca część to ‎drogi ‎ekspresowe i autostrady. Przychody tej działalności FBSerwis wyniosły w roku 2021 142,7 ‎mln PLN.‎