FBSerwiSÓWKI z wrocławskiego zoo

2024-06-24

Spółki z grupy FBSerwis z entuzjazmem angażują się w pomoc zwierzętom, w związku ‎z czym FBSerwis S.A. i FBSerwis Wrocław postanowiły kontynuować współpracę ‎z wrocławskim Ogrodem Zoologicznym. W ubiegłym roku objęliśmy adopcją ‎symboliczną rodzinę jeży uszatych. Tym razem postanowiliśmy wziąć pod swoją opiekę ‎parę puszczyków uralskich – Tajgę i Lotka.‎

Nasze FBSerwiSÓWKI można spotkać w Baszcie Niedźwiedzi – najstarszym budynku ‎Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, wybudowanym w latach – 1863–1864.‎

Te piękne ptaki to jedne z największych europejskich sów, które rozmiarami dorównują ‎czasami puchaczowi. Występują na rozległych terenach, głównie Azji Środkowej, ‎ale także w Europie. W Polsce puszczyk uralski jest dość rzadki i można go spotkać ‎głównie w południowo-wschodniej części kraju. Są to sowy aktywne bardziej w nocy niż ‎w dzień i posiadają charakterystyczny głos, dzięki któremu dają o sobie znać głośnym ‎‎”huh hu-huhu”, słyszalnym nawet z 2 km! Jest to gatunek objęty ochroną gatunkową ‎ścisłą a główne zagrożenia dla populacji puszczyka wynikają z niszczenia jego siedlisk. ‎Usuwanie starych, dziuplastych drzew może spowodować zmniejszanie się jego ‎liczebności.‎

Sowy pełnią niezwykle ważną rolę w ekosystemie, gdyż żywią się gryzoniami. Polują nie ‎tylko na myszy i szczury domowe, ale ograniczają też populację gryzoni zasiedlających ‎uprawy rolne, takich jak nornice, norniki, karczowniki, myszy polne czy myszczarki. ‎Co ciekawe, pojedyncza sowa, w ciągu roku może zjeść nawet do kilkuset gryzoni! ‎

Adopcja puszczyków uralskich to jedno z działań FBSerwis na rzecz edukacji ‎i zwiększania świadomości ekologicznej. Innym z przykładów jest organizowanie ‎konkursów ekologicznych, między innymi spółka przeprowadziła 5 edycji konkursu ‎‎„Bądźmy EKO dla Wrocławia”, w ramach którego edukowała dzieci i młodzież z zakresu ‎poprawnej segregacji odpadów oraz powtórnego wykorzystania surowców. Oprócz ‎lokalnych inicjatyw spółka przeprowadziła ogólnopolski projekt edukacyjny „Kosz to ‎dopiero ‎początek”, który miał pomóc zrozumieć najmłodszym, jak wygląda poprawna ‎segregacja odpadów, na ‎czym polegają kolejne etapy gospodarowania odpadami i jakie ‎działania należy podjąć, aby jak ‎najwięcej surowców mogło zostać ponownie ‎wykorzystany.‎