FBS Dolny Śląsk mniejsze

FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o., należąca do Grupy FBSerwis, zajmuje się zarządzaniem oraz eksploatacją instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Ścinawce Dolnej w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym Śląsku. Spółka współpracuje z jednostkami samorządowymi oraz firmami prywatnymi, specjalizującymi się w odbiorze i transporcie odpadów komunalnych.

Wydajność instalacji komunalnej w Ścinawce Dolnej wynosi: 90 000 ton/rok dla części mechanicznej, 80 933 ton/rok dla części biologicznej (biosuszenie) oraz 34 064 ton/rok dla stabilizacji tlenowej. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne posiada moc przerobową 37 500 ton/rok.

FBSerwis Dolny Śląsk posiada Pozwolenia Zintegrowane (IPPC), które są rodzajem certyfikatu zgodności z normami Unii Europejskiej w zakresie wymagań ekologicznych i środowiskowych. Pozwolenia te dają gwarancję, że instalacje spełniają wszystkie wymagane normy prawne i są bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Wynajem maszyn mobilnych
Oferujemy wynajem maszyn mobilnych np. rozdrabniaczy. Umożliwiamy najem zarówno krótkoterminowy, jak i średnioterminowy. Nasz sprzęt udostępniamy terminowo, wynajmujemy wyłącznie maszyny sprawdzonych producentów.

Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Złożenie oferty uzależnione jest od dostępności sprzętu w danym czasie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidulanej oferty: piotr.potrzuski@fbserwis.pl

Obrót paliwami alternatywnymi
Rynek paliw alternatywnych jest wyzwaniem dla producentów RDF, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie obrotu paliwem alternatywnym – od procesu pozyskania odbiorcy, poprzez transport, aż po wsparcie w dopełnieniu formalności. Gwarantujemy przeprowadzenie procesu z należytą starannością, a przede wszystkim zgodnie z obowiązującym prawem.

Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Złożenie oferty uzależnione jest od możliwości zagospodarowania paliwa RDF w danym czasie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidulanej oferty: piotr.potrzuski@fbserwis.pl

Dane spółki

FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o.

ul. Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000357476, NIP 7010236908, REGON 142426708
Kapitał zakładowy 4 000 000,00 PLN, wpłacony w całości

Klauzula Informacyjna RODO