hero-fbserwis-kamiensk

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. jest właścicielem i zarządzającym Zakładem Zagospodarowania Odpadów Ruszczyn, zlokalizowanym w miejscowości Ruszczyn w gminie Kamieńsk (woj. łódzkie).

W skład zakładu wchodzą: instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych o mocy przerobowej 170 tys. ton/rok w części mechanicznej instalacji oraz 50 tys. ton/rok w części biologicznej instalacji wraz z linią do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) o mocy przerobowej 90 tys. ton/rok oraz składowiskiem odpadów poprocesowych.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów została oddana do użytku w połowie 2015 roku i jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w całym woj. łódzkim. Jej budowa była współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w tej innowacyjnej instalacji można produkować paliwo alternatywne, wykorzystywane m.in. w przemyśle cementowym jako substytut paliw kopalnych, przyczyniając się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Wynajem maszyn mobilnych
Oferujemy wynajem maszyn mobilnych np. rozdrabniaczy. Umożliwiamy najem zarówno krótkoterminowy, jak i średnioterminowy. Nasz sprzęt udostępniamy terminowo, wynajmujemy wyłącznie maszyny sprawdzonych producentów.

Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Złożenie oferty uzależnione jest od dostępności sprzętu w danym czasie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidulanej oferty: piotr.potrzuski@fbserwis.pl

Obrót paliwami alternatywnymi
Rynek paliw alternatywnych jest wyzwaniem dla producentów RDF, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie obrotu paliwem alternatywnym – od procesu pozyskania odbiorcy, poprzez transport, aż po wsparcie w dopełnieniu formalności. Gwarantujemy przeprowadzenie procesu z należytą starannością, a przede wszystkim zgodnie z obowiązującym prawem.

Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Złożenie oferty uzależnione jest od możliwości zagospodarowania paliwa RDF w danym czasie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidulanej oferty: piotr.potrzuski@fbserwis.pl

Dane spółki

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o.

Ruszczyn 100, 97-360 Kamieńsk

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000140129, NIP 7721981084, REGON 590740205
Kapitał zakładowy 400 000,00 PLN, wpłacony w całości

Klauzula Informacyjna RODO