0061- - Rzeszów 20.08.2021

Początki firmy sięgają 1995 roku. W ciągu 25-letniej historii spółka wyspecjalizowała się w świadczeniu usług komunalnych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, utrzymania dróg, a także utrzymania terenów zielonych.

W 2017 r. firma weszła w skład Grupy FBSerwis i przyjęła obecną nazwę – FBSerwis Karpatia sp. z o.o.

Dane spółki

FBSerwis Karpatia Sp. z o. o.

ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000047175, NIP 8731014995, REGON 850384270
Kapitał zakładowy 13 000 000,00 PLN, wpłacony w całości

Klauzula informacyjna RODO

Przetwarzanie odpadów

W 2014 r. spółka zakończyła największą w swojej historii inwestycję polegającą na budowie i uruchomieniu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), posiadającej obecnie status Instalacji Komunalnej. W 2016 roku uruchomiono stację demontażu odpadów wielkogabarytowych, głównie na potrzeb kilkunastu obsługiwanych gmin.

W instalacji komunalnej odbywa się przetwarzanie głównie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów wstępnie posegregowanych. Jej roczna moc przerobowa to 51 000 Mg. W stacji demontażu przetwarzane są odpady wielkogabarytowe, a jej roczna moc przerobowa to 3 000 Mg.

Odbiór odpadów

Spółka specjalizuje się w odbiorze odpadów komunalnych. Obecnie obsługuje ponad 200 tys. mieszkańców na terenie ponad 190 miejscowości. Dodatkowo FBSerwis Karpatia obsługuje kilkaset podmiotów gospodarczych oraz instytucji na terenie dwóch województw (małopolskiego i podkarpackiego). Obsługę zapewniają cztery zakłady posiadające własne bazy transportowo-magazynowe.