0061- - Rzeszów 20.08.2021

Początki firmy sięgają 1995 roku. W ciągu 25-letniej historii spółka wyspecjalizowała się w świadczeniu usług komunalnych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, utrzymania dróg, a także utrzymania terenów zielonych.

W 2017 r. firma weszła w skład Grupy FBSerwis i przyjęła obecną nazwę – FBSerwis Karpatia sp. z o.o.

Dane spółki

FBSerwis Karpatia Sp. z o. o.

ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000047175, NIP 8731014995, REGON 850384270
Kapitał zakładowy 13 000 000,00 PLN, wpłacony w całości

Klauzula informacyjna RODO

Przetwarzanie odpadów

W 2014 r. spółka zakończyła największą w swojej historii inwestycję polegającą na budowie i uruchomieniu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), posiadającej obecnie status Instalacji Komunalnej. W 2016 roku uruchomiono stację demontażu odpadów wielkogabarytowych, głównie na potrzeb kilkunastu obsługiwanych gmin.

W instalacji komunalnej odbywa się przetwarzanie głównie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów wstępnie posegregowanych. Jej roczna moc przerobowa to 51 000 Mg. W stacji demontażu przetwarzane są odpady wielkogabarytowe, a jej roczna moc przerobowa to 3 000 Mg.

Odbiór odpadów

Spółka specjalizuje się w odbiorze odpadów komunalnych. Obecnie obsługuje ponad 200 tys. mieszkańców na terenie ponad 190 miejscowości. Dodatkowo FBSerwis Karpatia obsługuje kilkaset podmiotów gospodarczych oraz instytucji na terenie dwóch województw (małopolskiego i podkarpackiego). Obsługę zapewniają cztery zakłady posiadające własne bazy transportowo-magazynowe.

Usługi dodatkowe

Wynajem sprzętu komunalnego i maszyn
Oferujemy wynajem sprzętu i maszyn komunalnych dla firm działających w branży gospodarki odpadami, posiadamy m.in. śmieciarki, hakowce, bramowce, ładowarki czy mobilne rozdrabniacze. Umożliwiamy najem zarówno krótkoterminowy, jak i średnioterminowy. Nasza oferta jest dostosowana do potrzeb klientów i zamawiających – w swojej flocie posiadamy pojazdy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG oraz spełniające normy emisji spalin EURO 6. Nasz sprzęt udostępniamy terminowo, wynajmujemy wyłącznie maszyny sprawdzonych producentów.

Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Złożenie oferty uzależnione jest od dostępności pojazdów i sprzętu w danym czasie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidulanej oferty: piotr.potrzuski@fbserwis.pl

Obrót paliwami alternatywnymi
Rynek paliw alternatywnych jest wyzwaniem dla producentów RDF, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie obrotu paliwem alternatywnym – od procesu pozyskania odbiorcy, poprzez transport, aż po wsparcie w dopełnieniu formalności. Gwarantujemy przeprowadzenie procesu z należytą starannością, a przede wszystkim zgodnie z obowiązującym prawem.

Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Złożenie oferty uzależnione jest od możliwości zagospodarowania paliwa RDF w danym czasie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidulanej oferty: piotr.potrzuski@fbserwis.pl