hero-fbserwis-sa

Dywizja Usług Środowiskowych FBSerwis SA realizuje szereg usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych na zlecenie klientów zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Dodatkowo specjalizujemy się w zakresie letniego oraz zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (utrzymania czystości, odśnieżania) oraz likwidacji dzikich wysypisk.

Dane spółki

FBSerwis SA

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000421036, NIP 527 267 60 62, REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 157.100.000,00 PLN, wpłacony w całości

Klauzula Informacyjna RODO

Biura lokalne

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Świadczymy usługi odbioru odpadów komunalnych – zmieszanych oraz selektywnie zbieranych, od gmin. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie ich zbierania, gromadzenia oraz bezpiecznego postępowania z odpadami.

Odbiór odpadów przemysłowych

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności: odpadów poprodukcyjnych, opakowaniowych i niebezpiecznych oraz surowców wtórnych. Obsługujemy m.in. zakłady przemysłowe, centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, magazyny, centra logistyczne oraz budowy.