hero-fbserwis-sa

Dywizja Usług Środowiskowych FBSerwis SA realizuje szereg usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych na zlecenie klientów zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Dodatkowo specjalizujemy się w zakresie letniego oraz zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (utrzymania czystości, odśnieżania) oraz likwidacji dzikich wysypisk.

Dane spółki

FBSerwis SA

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000421036, NIP 527 267 60 62, REGON 146097236
Kapitał zakładowy: 157.100.000,00 PLN, wpłacony w całości

Klauzula Informacyjna RODO

Biura lokalne

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Świadczymy usługi odbioru odpadów komunalnych – zmieszanych oraz selektywnie zbieranych, od gmin. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy najbardziej optymalne rozwiązania w zakresie ich zbierania, gromadzenia oraz bezpiecznego postępowania z odpadami.

Odbiór odpadów przemysłowych

Posiadamy doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności: odpadów poprodukcyjnych, opakowaniowych i niebezpiecznych oraz surowców wtórnych. Obsługujemy m.in. zakłady przemysłowe, centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, magazyny, centra logistyczne oraz budowy. Wśród klientów komercyjnych, których obsługujemy, znaczną część stanowią duże zakłady produkcyjne lub centra logistyczne, takie jak: Decathlon, Jungheinrich, Selgros, Sonoco Kutno czy Wars.