0071- FBSerwis Wrocław

FBSerwis Wrocław sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi z zakresu odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, na zlecenie klientów zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Poza odbiorem odpadów we Wrocławiu firma specjalizuje się w usługach letniego oraz zimowego utrzymania i oczyszczania dróg oraz terenów zielonych. Spółka działa głównie w obrębie województwa dolnośląskiego i zatrudnia kilkaset osób.

Sprawdź nasze usługi dla klientów biznesowych

Nasza oferta skierowana do klientów biznesowych obejmuje swoim zakresem usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, a także utrzymania czystości i odśnieżania. Świadczymy nasze usługi na terenie województw: dolnośląskiego (rynek rodzimy), a także na terenie województw opolskiego i małopolskiego.

Chcesz zamówić nasze usługi?

Napisz do nas i otrzymaj ofertę przygotowną specjalnie dla Ciebie.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

Nasza oferta skierowana do klientów biznesowych i swoim zakresem obejmuje usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych w przedsiębiorstwach oraz odpadów przemysłowych, a także zapewniania sprzętu niezbędnego do gromadzenia odpadów.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze zakładów i centrów przemysłowych. W naszym portfolio znajdują się między innymi firmy z branży produkcyjnej, spożywczej, automotive, drukarskiej, a także centra handlowe, hurtownie i centra logistyczne.

Czynnikami, które wpływają na konkurencyjność FBSerwis Wrocław w zakresie odbioru odpadów przemysłowych jest własna flota specjalistycznych pojazdów, ‎składająca się m.in. z: hakowców, bramowców, śmieciarek, a ‎także pojazdów ciężarowych przystosowanych do odbioru kilku frakcji odpadów w jednym ‎transporcie,‎ szeroka baza podwykonawców oraz własne instalacje do przetwarzania odpadów (dwie w województwie dolnośląskim oraz po jednej w województwach łódzkim, małopolskim i mazowieckim). Oprócz usług związanych z zagospodarowaniem odpadów, spółka zajmuje się również pozyskiwaniem surowców typu: makulatura, tworzywa sztuczne czy metale. Dzięki ‎bezpośredniej współpracy z recyklerami, jesteśmy w stanie zaproponować ‎Państwu atrakcyjne warunki skupu/zagospodarowania frakcji odpadów nadających się do ‎recyklingu. ‎

Zamiatanie mechaniczne

Oferujemy również usługi związane z zamiataniem mechanicznym chodników, ulic, placów czy dróg dojazdowych wraz z zagospodarowaniem powstałego odpadu. Usługi te realizujemy przy użyciu zamiatarek drogowych oraz zamiatarek chodnikowych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG lub spełniających normę emisji spalin EURO 6.

Nasze zamiatarki obsługiwane przez doświadczonych kierowców i operatorów są dostępne 24/7. Oferty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Oferujemy zarówno zamiatanie jednorazowe, jak i zamiatanie cykliczne.

Oferujemy między innymi:

  • zamiatanie mechaniczne chodników, ulic, placów,
  • zamiatanie mechaniczne placów przemysłowychhal magazynowych,
  • zamiatanie mechaniczne placów budowy i dróg dojazdowych do budów.

Odśnieżanie mechaniczne

Świadczymy także usługi związane z odśnieżaniem mechanicznym. Naszą ofertę z zakresu odśnieżania mechanicznego kierujemy do firm, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, a także osób prywatnych. W swojej pracy korzystamy z profesjonalnego sprzętu odśnieżającego oraz wieloletniego doświadczenia.

Oferujemy zarówno odśnieżanie mechaniczne jednorazowe, jak i umowy kompleksowe na cały sezon zimowy, a nasz sprzęt dostępny jest 24/7. Usługę oferujemy na terenie Dolnego Śląska.

Specjalizujemy się przede wszystkim w odśnieżaniu obiektów handlowych – centrów handlowych i parków logistycznych.

Oferujemy między innymi:

  • odśnieżanie dróg,
  • odśnieżanie parkingów,
  • odśnieżanie chodników,
  • odśnieżanie terenów marketów,
  • wywóz śniegu.

Chcesz zamówić nasze usługi?

Napisz do nas i otrzymaj ofertę przygotowną specjalnie dla Ciebie.

Przetwarzanie odpadów

FBSerwis Wrocław jest właścicielem i zarządzającym instalacją komunalną zlokalizowaną w Krynicznie w gminie Środa Śląska (województwo dolnośląskie). Przetwarzanie odpadów odbywa się metodą mechaniczno-biologiczną, a moc przerobowa to odpowiednio: 105 tys. ton/rok dla instalacji mechanicznej oraz 50 tys. ton/rok dla instalacji biologicznej. Zakład przyjmuje i przetwarza odpady komunalne z okolicznych gmin oraz z metropolii wrocławskiej.

Zastosowanie nowoczesnych metod separacji minimalizuje wpływ procesu przetwarzania odpadów na środowisko naturalne, a także pozwala efektywnie odzyskiwać materiały, które mogą zostać ponownie użyte. Planowana modernizacja powstałej w 2013 roku instalacji umożliwi zwiększenie odzysku surowców i materiałów nadających się do recyklingu, co przyczyni się do redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska. Dodatkowo, modernizacja umożliwi produkowanie paliw alternatywnych, których wykorzystywanie w zastępstwie paliw kopalnych, ogranicza pogłębianie się zjawiska efektu cieplarnianego. Od 2018 roku FBSerwis Wrocław posiada certyfikat ISO 9001 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego).

Gospodarka odpadami i utrzymanie czystości dla samorządów

FBSerwis Wrocław realizuje kontrakty z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Czernica, gminy Kłodzko, miasta i gminy Lądek-Zdrój oraz z terenu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

Firma świadczy również usługi letniego oraz zimowego oczyszczania na terenie Wrocławia (Krzyki, Stare Miasto) oraz miasta i gminy Środa Śląska, a także letniego utrzymania dróg w Oławie. Dbając o czystość i porządek wykorzystujemy nowoczesne i ekologiczne pojazdy, z których zdecydowana większość napędzana jest sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub spełnia restrykcyjną normę emisji spalin – Euro6.  W miejscach trudnodostępnych dla pojazdów, stosowane jest oczyszczanie ręczne.

Obsługę zapewnia Centrala spółki zlokalizowana na Bielanach Wrocławskich oraz trzy zakłady zamiejscowe posiadające własne bazy transportowo–magazynowe.

Instalacja komunalna

FBSerwis Wrocław sp. z o.o.
Kryniczno 93, 55-300 Środa Śląska

Usługi dodatkowe

Wynajem sprzętu komunalnego i maszyn
Oferujemy wynajem sprzętu i maszyn komunalnych dla firm działających w branży gospodarki odpadami, posiadamy m.in. śmieciarki, hakowce, bramowce, ładowarki czy mobilne rozdrabniacze. Umożliwiamy najem zarówno krótkoterminowy, jak i średnioterminowy. Nasza oferta jest dostosowana do potrzeb klientów i zamawiających – w swojej flocie posiadamy pojazdy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG oraz spełniające normy emisji spalin EURO 6. Nasz sprzęt udostępniamy terminowo, wynajmujemy wyłącznie maszyny sprawdzonych producentów.

Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Złożenie oferty uzależnione jest od dostępności pojazdów i sprzętu w danym czasie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidulanej oferty: piotr.potrzuski@fbserwis.pl

Obrót paliwami alternatywnymi
Rynek paliw alternatywnych jest wyzwaniem dla producentów RDF, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie obrotu paliwem alternatywnym – od procesu pozyskania odbiorcy, poprzez transport, aż po wsparcie w dopełnieniu formalności. Gwarantujemy przeprowadzenie procesu z należytą starannością, a przede wszystkim zgodnie z obowiązującym prawem.

Przedstawione informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Złożenie oferty uzależnione jest od możliwości zagospodarowania paliwa RDF w danym czasie. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidulanej oferty: piotr.potrzuski@fbserwis.pl

Dane spółki

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000052775, NIP 898 10 05 431, REGON 930415422
Kapitał zakładowy: 22.000.000,00 PLN, wpłacony w całości

Klauzula_informacyjna_RODO