FBSerwis z kolejną umową z Pomorską Koleją Metropolitalną

2023-01-18

FBSerwis SA podpisała kolejną umowę z Pomorską Koleją Metropolitalną, której realizacja trwa od ‎początku tego roku. Kontrakt został podpisany na 24 miesiące, dotyczy utrzymania ‎infrastruktury elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz wybranych elementów ‎infrastruktury teletechnicznej, a także prowadzenia ruchu na sieci średniego napięcia PKM S.A. ‎Wartość kontraktu to prawie 1,2 mln złotych brutto.‎

Zakresem umowy objęte są wszystkie instalacje średniego i niskiego napięcia znajdujące się w obrębie ‎przystanków osobowych, budynku lokalnego centrum sterowania i linii kolejowej nr 248 i 253 będących w ‎zarządzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W ich skład wchodzą m.in. stacje transformatorowe, linie kablowe, ‎rozdzielnice czy instalacje oświetlenia, w tym ponad 1600 opraw oświetleniowych. Celem zadania jest ‎wykonywanie prac konserwacyjnych, serwisowych, awaryjnych i pomiarowych, tak aby zapewnić utrzymanie ‎stanu technicznego przedmiotowych urządzeń oraz instalacji na poziomie umożliwiającym ich bezpieczną oraz ‎optymalną eksploatację.‎