Zarządzanie obiektami sportowymi – wypowiedź eksperta

2017-03-19

Zarządzanie obiektami sportowymi niesie za sobą szereg wyzwań o szczególnym charakterze. Po pierwsze, w absolutnej większości tego typu obiektów w Polsce mamy do czynienia z nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa, działającymi pod przepisami resortowymi, PZP, zarządzanymi wciąż w perspektywie krótkoterminowej. Po drugie, zarządcy mają przed sobą wyzwanie zapewnienia przychodów z wszelkiego rodzaju imprez masowych (sportowych, sezonowych, kulturalnych) oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa i komfortu podczas tychże wydarzeń wszystkim ich uczestnikom.

Poza codziennymi rutynowymi działaniami związanymi z utrzymaniem obiektu we właściwym/niepogorszonym stanie, zarządca musi czujnym okiem stale dbać o dwa rodzaje budżetu: z jednej strony budżet przychodowy, z drugiej zaś kosztowy i w obu przypadkach niejednokrotnie coraz chętniej korzysta z pomocy doświadczonych i kompetentnych usługodawców w odniesieniu do poszczególnych zakresów. Umiejętne zarządzanie nie polega bowiem na próbie doskonalenia się we wszystkich istotnych elementach i procesach gwarantujących osiągnięcie celów właściciela obiektu sportowego lecz na trafnym wyborze doświadczonych ekspertów.

Trudno wyobrazić dziś sobie obsługę obiektu, zwłaszcza podczas imprezy masowej, bez profesjonalnej firmy ochroniarskiej wyposażonej w elektroniczne systemy wspomagające ułatwienie/blokadę dostępu do poszczególnych stref, szybką identyfikację wizualną czy zwyczajną weryfikację fizyczną osób biorących udział w wydarzeniach.

Trudno tez wyobrazić sobie efektywny budżet kosztowy bez dobrze zaplanowanego budżetu bieżącego i długoterminowego, operacyjnego i remontowego, bez prawidłowego zarządzania zużyciem mediów oraz planowania remontów, modernizacji w kontekście rozwoju po stronie przychodowej. Do takiego całościowego zarządzania kosztami lub wsparcia wybranych procesów zarządcy obiektów sportowych (tak jak zarządca PGE Narodowy) coraz częściej, choć ten wymiar wciąż jest niewielki, decydują się na outsourcing. Z uwagi na niewielką liczbę dużych obiektów sportowych w Polsce, ilość doświadczonych operatorów FM działających na lokalnym rynku, będących w stanie zagwarantować bezpieczeństwo imprez masowych oraz rozumiejących specyfikę takich obiektów, również jest wciąż jednostkowa.

FBSerwis S.A. od 2013 roku świadczy usługę technicznego utrzymania PGE Narodowy – w tym gwarantuje pełne zabezpieczenie techniczne podczas wszystkich eventów odbywających się na obiekcie. Do tej pory największym wyzwaniem było zapewnienie obsługi technicznej podczas szczytu klimatycznego COP – 19 w 2013 roku oraz podczas szczytu NATO w roku 2016.

Cały artykuł ukazał się na łamach magazynu „Real Estate Manager” nr 1 (84) luty-marzec 2017 (link)