Artur Pielech gościem Czwartkowego Forum SGH

2021-06-25

​Podczas rozmowy poruszone zostały między innymi następujące wątki:

  • W jakim stanie obecnie znajduje się gospodarka odpadami w Polsce?
  • Na ile pandemia uwypukliła wcześniejsze problemy związane z odpadami?
  • Co moglibyśmy zrobić, żeby uzyskać do 2035 roku zakładany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych?
  • Kto powinien ponieść ciężar finansowania zmian?
  • Jaką rolę w gospodarce odpadami powinny pełnić samorządy?
  • Czy w najbliższych latach zmiany cen wywozu odpadów będą istotnym czynnikiem wpływającym na inflację?
  • Jak wygląda świadomość ekologiczna Polaków jeśli chodzi o wytwarzanie odpadów i postępowanie z nimi?​

Rozmowę poprowadził Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.
Zachęcamy do obejrzenia debaty w serwisie YouTube.​