Ekologiczne śmieciarki odbierają odpady we Wrocławiu

2019-10-03

Na wrocławskie drogi wyjechały trzy nowe śmieciarki zasilane sprężonym gazem ziemnym (CNG). Te ekologiczne pojazdy znalazły się we flocie FBSerwis Wrocław, jednej ze spółek Grupy FBSerwis, zajmującej się m.in. odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców wrocławskiej dzielnicy Krzyki. Nowe pojazdy są ciche i wyjątkowo przyjazne dla środowiska – emisja zanieczyszczeń, w tym cząstek stałych przyczyniających się do powstawania smogu, została ograniczona do minimum.

Każda z naszych śmieciarek w czasie 8-godzinnej zmiany przebywa dystans ok. 60 km, a więc blisko 2 tys. km w ciągu miesiąca. Dzięki temu, że nowe pojazdy są zdecydowanie bardziej ekologiczne od tych zasilanych olejem napędowym, mamy swój mały wkład w dbanie o środowisko i jakość powietrza we Wrocławiu – mówi Radosław Jakubowski, dyrektor ds. operacyjnych FBSerwis Wrocław. Niskoemisyjność pojazdów nabiera szczególnego znaczenia w przypadku kilkusettysięcznych miast, takich jak Wrocław. Do Wrocławia każdego dnia wjeżdża blisko 240 tys. aut, jak wynika z Kompleksowych Badań Ruchu, wykonanych w 2018 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Trzy nowe śmieciarki to nie jedyne ekologiczne pojazdy komunalne użytkowane przez FBSerwis Wrocław. Firma korzysta już z wielofunkcyjnej zamiatarki zasilanej gazem ziemnym CNG, a także z pojazdu elektrycznego, wykorzystywanego przy realizacji usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na Rynku we Wrocławiu. – Chętnie inwestujemy i będziemy nadal inwestować w proekologiczne rozwiązania, bo wiemy jak jest to ważne dla mieszkańców. Pojazdy ekologiczne są też cichsze, a dzięki temu nie powodują uciążliwości podczas wykonywania prac, nawet w godzinach porannych – wyjaśnia Radosław Jakubowski.

Auta z fabryczną instalacją CNG, jak dotąd, wybierane są głównie przez przedsiębiorców. Jednak w niedługim czasie CNG może zyskać na znaczeniu, dzięki nowym przepisom prawa. Ustawa o elektromobilności i napędach alternatywnych określa m.in. zasady rozwoju i funkcjonowania ogólnodostępnych stacji gazu ziemnego. Obecnie jest ich w całej Polsce niewiele ponad 20. Ustawa zakłada też powstanie w miastach specjalnych stref czystego transportu, po których bezpłatnie będą mogły poruszać się wyłącznie pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi, w tym CNG. Co więcej od 1 stycznia 2025 r. jednostki samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców przekracza 50 tys. osób będą mogły zlecać wykonanie zadań publicznych jedynie podmiotom, we flotach których znajduje się minimum 30% pojazdów elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym.