FBSerwis ma  nowego Dyrektora Utrzymania Infrastruktury Drogowej

2018-10-05

Od 1 października do FBSerwis S.A. dołączył Ferdynand Waliszewski, obejmując stanowisko dyrektora utrzymania infrastruktury drogowej.

Nowy dyrektor jest związany z rynkiem infrastruktury transportu od ponad 20 lat. Karierę zawodową rozwijał między innymi w NCC Roads Polska Sp. z o.o., EUROVIA Polska S.A. oraz w TORPOL S.A.

W FBSerwis będzie odpowiedzialny za wzmacnianie relacji i rozwój biznesu w zakresie utrzymania dróg i autostrad.

Ferdynand Waliszewski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku budownictwo o specjalności budowa i eksploatacja autostrad. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie w Rennes we Francji i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia budowlane i jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.