FBSerwis poszerza zarząd o czterech nowych członków

2016-01-01

Rada Nadzorcza FBSerwis S.A. podjęła decyzję o powołaniu do zarządu Spółki czterech nowych członków z dniem 01.01.2016 r. Są to:

  • Małgorzata Wilczek – Członek Zarządu, Dyrektor Dywizji Facility Management
  • Iwona Frączkowska – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Personalnych
  • Michał Parafiniuk – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
  • Wojciech Smołka – Członek Zarządu, Dyrektor Dywizji Usługi Środowiskowe.

Jednocześnie, z tym samym dniem Grzegorz Cioch zostaje powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Dywizji Utrzymania Infrastruktury.

„Decyzja ta pokazuje, jak kluczowe dla FBSerwis są obszary, za które odpowiadają nowo powołani członkowie zarządu. Jest to także wyraz uznania dla ich dotychczasowych wysiłków i osiągnięć” – mówi Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis S.A.

FBSerwis realizuje obecnie kontrakty na utrzymanie ponad 800 km dróg krajowych i autostrad, odbiera i składuje odpady oraz utrzymuje technicznie obiekty komercyjne i przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2 w całej Polsce.