Prezes FBSerwis powołany na stanowisko Członka Zarządu Budimex SA

2021-09-23

Prezes FBSerwis został powołany przez Radę Nadzorczą Budimex SA na stanowisko Członka Zarządu Budimex SA.

Artur Pielech uzupełnia obecny Zarząd w składzie: Artur Popko – Prezes Zarządu, Cezary Mączka – dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Jacek Daniewski – dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego i Marcin Węgłowski – dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego.

Artur Pielech będzie pełnił równolegle funkcje w obu spółkach – Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego FBSerwis SA i Członka Zarządu Budimex SA.

Zawodową karierę rozpoczął w 1996 r. w konsultingu, od r. 2001 w zespole Roland Berger Strategy Consultants. Był odpowiedzialny zarówno za rozwój obecności firmy na polskim rynku, jak i za doskonalenie metod zarządzania w regionie CEE. W tym czasie polska filia powiększyła się pięciokrotnie. Podczas jego pracy w CTL Logistics, gdzie był wiceprezesem zarządu i dyrektorem ds. sprzedaży i rozwoju, firma – jako jedna z nielicznych – wyszła zwycięsko z kryzysu ekonomicznego w 2008 r. Następnie przez ponad 2 lata pełnił funkcję dyrektora wykonawczego w RUCH SA. Nadzorując prace zespołu ponad 600 osób, zbudował i wdrożył strategię hurtowej dystrybucji FMCG i prasy. Do FBSerwis dołączył w listopadzie 2012 r., jako Wiceprezes Zarządu. Od lipca 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki. Firma działa w obszarze gospodarki odpadami, utrzymania infrastruktury, Total Facility Management i efektywności energetycznej.