Wyniki finansowe Grupy FBSerwis za I półrocze 2020 roku

2020-08-25

Wyniki Grupy FBSerwis za I półrocze 2020 vs 2019
• Przychody Grupy FBSerwis za pierwsze 6 miesięcy 2020 roku wyniosły 277 mln zł – jest to wynik o 23,6% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
• Poprawie uległ również wskaźnik EBITDA – 58,1 mln zł w I półroczu 2020 roku vs 44,08 w I półroczu 2019 (wzrost o 31,8%).
• Zysk netto wzrósł do 24 mln zł w I półroczu 2020 roku względem 10,31 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza poprawę o 132,8%.

Wyniki i sytuacja rynkowa poszczególnych segmentów

Facility management i oświetlenie drogowe:

• W segmencie usług z zakresu facility management i oświetlenia drogowego przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 wyniosły 34,6 mln zł (wzrost o 114,9% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
• Od 1 stycznia br. FBSerwis SA obsługuje ponad 6 tys. przystanków w Warszawie i gminach ościennych, na zlecenie ZTM. Szeroki zakres prac obejmuje zadania począwszy od naprawy i konserwacji przystanków wraz z całą ich infrastrukturą, poprzez remonty instalacji elektrycznych i nawierzchni przystankowych, na aktualizowaniu rozkładów jazdy kończąc.
• W lutym br. FBSerwis SA podpisała umowę na obsługę techniczną prestiżowego kompleksu biurowego klasy A w Gdyni – Łużycka Office Park oraz budynku Łużycka Plus.
• Spółka finalizowała realizację kontraktów na modernizację oświetlenia w Słupsku, Ustce i Kobylnicy (ponad 4 tys. punktów świetlnych), a także pozyskała lub rozpoczęła realizację nowych umów oświetleniowych: w Sosnowcu (jeden z największych projektów oświetleniowych w ostatnich latach w Polsce), Żorach, Dąbrowie Górniczej i Czechowicach-Dziedzicach.

Facility management to jedyny obszar działalności FBSerwis, który został dotknięty sytuacją związaną z pandemią COVID-19 – na szczęście w ograniczonym zakresie. Było to spowodowane zamknięciem części biur, ograniczeniem działalności centrów handlowych i obiektów sportowych – komentuje Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis SA. Na szczęście nie wpłynęło to w znaczący sposób na wyniki całego segmentu, które są bardzo dobre, głównie dzięki kontraktom oświetleniowym – dodaje A. Pielech.

Utrzymanie infrastruktury drogowej:

• W segmencie związanym z utrzymaniem infrastruktury drogowej przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 wyniosły 62,1 mln zł względem 56,18 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 10,5%).
• FBSerwis zakończyła realizację 5-letniego kontraktu na zlecenie GDDKiA Rejon w Grójcu.

W tym segmencie rynku zauważalna jest stale rosnąca presja kosztowa oraz pojawianie się nowych graczy. Przy poziomie cen ukształtowanych w takich okolicznościach i w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu zimą, kontrakty utrzymaniowe realizowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych będą z pewnością przynosić straty – komentuje Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis SA.

Gospodarka odpadami:

• W segmencie usług z zakresu gospodarki odpadami przychody ze sprzedaży w I półroczu 2020 wyniosły 180,3 mln zł (wzrost o 18,4% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
• Na początku lock-down’u odnotowano okresowe obniżenie ilości odpadów produkowanych w dużych miastach oraz zakładach przemysłowych, jednak pod koniec II kwartału ilości te zaczęły wracać do poziomów sprzed pandemii.
• FBSerwis zdobyła 4 nowe umowy ze Związkiem Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej na obsługę 4 sektorów przez 2 lata począwszy od 1 września br.
• FBSerwis Wrocław (spółka z Grupy FBSerwis) odnowiła na kolejne 2 lata kontrakty na utrzymanie czystości i porządku w dzielnicach Stare Miasto oraz Krzyki we Wrocławiu.
• FBSerwis, wraz z zewnętrznymi partnerami oraz Budimex SA, poinformowała o zamiarze rozwijania projektu budowy spalarni odpadów resztkowych na terenie zakładu Ciech SA w Janikowie (woj. kujawsko-pomorskie). Firma poszukuje również możliwości realizacji innych projektów tego typu w Polsce.

Gospodarka odpadami jest coraz ważniejszym segmentem działalności Grupy FBSerwis, dlatego pracujemy nad nową strategią w tym zakresie, którą zaprezentujemy na początku przyszłego roku. Nieustannie poszukujemy kolejnych kierunków rozwoju oraz sposobów na jeszcze efektywniejsze gospodarowanie odpadami m.in. dążymy do rozpoczęcia eksportu odpadów resztkowych za granicę – komentuje Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis SA.

Wpływ pandemii na działalność FBSerwis
• W celu zabezpieczenia działalności FBSerwis przed negatywnym wpływem COVID-19 Zarząd FBSerwis podjął szereg działań:
– zostały stworzone plany awaryjne na wypadek zakażenia pracowników,
– wprowadzono nowe zasady realizacji kontraktów oraz pracy w biurach,
– kierownictwo Grupy w szczególny sposób zadbało o komunikację i współpracę z klientami, w celu zarządzania ryzykiem oraz usuwania skutków rozprzestrzeniania się wirusa.
• Dzięki powyższym działaniom do końca lipca br. w Grupie FBSerwis nie odnotowano żadnego potwierdzonego przypadku COVID-19.
• Dodatkowo, Zarząd FBSerwis zdecydował się przekazać ponad 400 tys. złotych bezzwrotnej pomocy szpitalom oraz samorządom na walkę ze skutkami COVID-19.

Wpływ COVID-19 na działalność FBSerwis okazał się ograniczony, ponieważ nasze usługi mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i lokalnych społeczności, dlatego zarówno pracownicy FBSerwis, jak i nasi klienci, dołożyli wszelkich starań, aby została zachowana ciągłość naszej pracy – komentuje Artur Pielech, Prezes Zarządu FBSerwis SA. Zabezpieczenie prawidłowego odbioru i zagospodarowania odpadów ma szczególne znaczenie dla minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych – zwłaszcza podczas pandemii. Równie ważne jest utrzymanie głównych ciągów komunikacji samochodowej w kraju, a przypomnę, że FBSerwis dba o około 1600 km dróg krajowych, ekspresowych oraz autostrad w różnych częściach Polski. Nasze umowy na modernizację infrastruktury oświetleniowej na szczęście również były i są realizowane bez większych zakłóceń – dodaje A. Pielech.