FBSerwis dba o obiekty inżynierskie w Gdańsku

2024-07-10

Pod koniec czerwca br. FBSerwis S.A. podpisała umowę z Gdańskim Zarządem Dróg i ‎Zieleni na utrzymanie obiektów inżynierskich znajdujących się na terenie miasta. ‎Kontrakt będzie realizowany przez 36 miesięcy, a jego wartość to ponad 8 milionów ‎złotych brutto.‎

Przedmiotem umowy jest bieżąca konserwacja i naprawa obiektów inżynierskich, a w jej ‎zakres wchodzą prace porządkowe, czyszczenie przepustów i odwodnień, prace ‎konserwacyjne w zakresie konstrukcji stalowych i betonowych, a także nakładanie powłok ‎malarskich na powierzchniach poziomych i pionowych oraz roboty awaryjne, czyli wynikające ‎z nagłej konieczności naprawy. Prace obejmują w szczególności obiekty mostowe, tunele i ‎przepusty, konstrukcje oporowe, ekrany akustyczne, a także wieże widokowe – łącznie 700 ‎obiektów. ‎

To czwarta umowa pozyskana przez spółkę na utrzymanie obiektów inżynierskich w Gdańsku – ‎pierwsza została podpisana w 2016 roku.‎

„Cieszę się, że nadal będziemy dbać o obiekty inżynierskie w Gdańsku. Przez te 8 lat ‎wypracowaliśmy już bardzo dobry plan działania i doskonale znamy lokalizację wszystkich ‎punktów wymienionych w umowie, a to wiąże się z efektywniejszą pracą” – komentuje ‎Tomasz Kuraś, Dyrektor Wykonawczy Utrzymania Infrastruktury Drogowej.‎

FBSerwis świadczy usługi utrzymania infrastruktury drogowej na terenie całego kraju. W ‎regionie północnym (woj. pomorskie i woj. warmińsko-mazurskie) od 2016 roku realizuje ‎umowy na utrzymanie dróg krajowych na zlecenie GDDKiA Rejon Gdańsk, w tym obwodnicy ‎Trójmiasta, oraz świadczy usługi zimowego utrzymania ponad 80 km dróg S7 oraz DK22 ‎leżących na obszarze Oddziałów ‎Drogowych w Elblągu i Pasłęku.‎