FBSerwis z kolejnymi kontraktami drogowymi w woj. świętokrzyskim

2019-05-16

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach podpisała z FBSerwis SA dwie umowy na całoroczne kompleksowe utrzymanie około 300 km dróg krajowych w rejonie Kielc oraz Buska-Zdroju. Łączna wartość kontraktów to prawie 122 mln zł brutto.

Zakres prac obejmuje bieżące oraz zimowe utrzymanie dróg krajowych, a także utrzymanie obiektów inżynierskich, takich jak obiekty mostowe, przepusty, tunele, przejścia podziemne czy mury oporowe. Zadaniem FBSerwis jest m.in. zapewnienie określonego standardu infrastruktury i przejezdności dróg, prowadzenie działań interwencyjnych związanych z likwidacją wszelkich sytuacji kryzysowych na drodze czy usuwanie z jezdni przedmiotów stwarzających zagrożenie.

FBSerwis będzie realizować usługę od 1 lipca br. przez kolejnych 5 lat.

„Firma FBSerwis jest obecna w woj. świętokrzyskim od 2013 roku, kiedy to rozpoczęliśmy realizację umowy na kompleksowe, całoroczne utrzymanie fragmentu drogi ekspresowej S-7. W tym momencie dbamy o około 320 km dróg w tym rejonie, a od 1 lipca liczba ta wzrośnie do 567 km, co stanowi ponad 75% wszystkich dróg administrowanych przez GDDKiA Oddział w Kielcach. Taka sytuacja jest korzystna zarówno z punktu widzenia wykonawcy usługi, jak i zamawiającego, ponieważ dzięki doświadczeniu i odpowiedniemu zapleczu organizacyjno-sprzętowemu możemy sprawnie realizować wszelkie zadania, jednocześnie optymalizując wykorzystanie naszych zasobów, czyli przede wszystkim pracowników oraz sprzętu” – komentuje Ferdynand Waliszewski, Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury drogowej w FBSerwis SA.

FBSerwis realizuje znaczące kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie blisko 1200 km dróg krajowych i autostrad. Firma realizuje także usługi w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej, odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymuje technicznie obiekty komercyjne i przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 1 mln m² w całej Polsce. FBSerwis posiada również 4 zakłady zagospodarowania odpadów w tym dwa z własnymi składowiskami.