FBSerwis z umową na utrzymanie 746 km dróg w woj. warmińsko-mazurskim

2016-03-22

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie podpisał umowę z FBSerwis S.A. na bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o łącznej długości ponad 746 km.

FBSerwis S.A. zajmie się bieżącym utrzymaniem ponad 746 km dróg krajowych i obiektów inżynierskich w rejonie Elbląga, Giżycka, Lidzbarka Warmińskiego, Olsztyna, Ostródy i Szczytna.

Podpisana na 24 miesiące umowa o wartości 19,2 mln zł brutto obejmuje likwidację skutków zdarzeń drogowych, utrzymanie zieleni, poboczy, oświetlenia, odwodnienia, chodników, oznakowania, znaków aktywnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), a także naprawy korpusu drogi, sprzątanie pasa drogowego, oczyszczanie nawierzchni jezdni oraz utrzymanie czystości i remonty obiektów inżynierskich.

Realizacja takiego kontraktu to duże wyzwanie, nawet dla tak doświadczonej firmy jak FBSerwis. Mam tu na myśli nie tylko liczbę kilometrów dróg, ale także ich rozproszenie na rozległym obszarze kilku powiatów.” – mówi Grzegorz Cioch, wiceprezes FBSerwis S.A. odpowiedzialny na pion utrzymania i zarządzania infrastrukturą.

FBSerwis pozyskała już znaczące kontrakty zlecone przez GDDKiA, obejmujące bieżące utrzymanie ponad 900 km dróg krajowych i autostrad. Firma realizuje także usługi w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej, odbioru odpadów komunalnych oraz utrzymuje technicznie obiekty komercyjne i przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2 w całej Polsce. FBSerwis posiada również instalację do składowania odpadów w woj. dolnośląskim i zakład zagospodarowania odpadów w woj. łódzkim.