FBSerwis zadba o gdańskie drogi

2015-10-06

FBSerwis SA podpisała 66-miesięczny kontrakt na całoroczne utrzymanie dróg krajowych w regionie gdańskim. Wartość kontraktu wynosi ponad 72 mln brutto.

Kontrakt dotyczy kompleksowego utrzymania dróg S6 (obwodnica Trójmiasta), S7 (południowa obwodnica Gdańska) i dróg krajowych nr 6, 7, 20 i 55 w regionie gdańskim w okresie 5 i pół roku. Pozyskany kontrakt o wartości 72 044 156 PLN obejmuje 153,937 km dróg. Zakres prac dotyczy m.in.: bieżących remontów nawierzchni, zimowego utrzymania dróg, utrzymania oznakowania, utrzymania czystości i odwodnienia oraz konserwacji i utrzymania zieleni, mostów i wiaduktów. Prace rozpoczną się 1 stycznia 2016 r. Pod względem wartości, jest to największy z kontraktów podpisanych dotąd przez FBSerwis.

„Systematycznie inwestujemy w ciągły rozwój firmy. Długi, ponad 5-letni horyzont prac pozwala zaplanować i zabezpieczyć zasoby ludzkie, materiałowe i sprzętowe. Bezpośrednio przełoży się to na inwestycje w nowoczesny sprzęt, nowe miejsca pracy i rozwój pracowników. Takie podejście pomaga nam stale podnosić jakość świadczonych usług.” – powiedział Grzegorz Cioch, Członek Zarządu w FBSerwis SA, odpowiedzialny za pion utrzymania i zarządzania infrastrukturą.

W sierpniu, firma FBSerwis podpisała 2-letni kontrakt z katowickim oddziałem GDDKiA na prace w zakresie naprawy i utrzymania dróg krajowych w regionie pszczyńskim. Obecnie, FBSerwis opiekuje się ponad 650 km dróg w Polsce.