Kolejne drogi w woj. śląskim pod opieką FBSerwis

2022-02-01

FBSerwis oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach podpisały umowę na bieżące i zimowe utrzymanie około 150 km dróg administrowanych przez Obwody Drogowe w Brzezince i Raciborzu. Umową objęte zostały odcinki autostrady A4 oraz dróg krajowych nr 40, 45 78, 88 i 94. Realizacja kontraktu, którego wartość to prawie 89 milionów złotych brutto rozpocznie się 1 lutego br. i potrwa przez kolejne 4 lata.

Do zadań FBSerwis należy utrzymanie nawierzchni m.in. dróg, poboczy i pasów rozdziału, korpusu drogi, chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu czy estetyki, a także zimowe utrzymanie dróg i utrzymanie czystości na obiektach inżynierskich.

FBSerwis świadczy usługi utrzymania infrastruktury drogowej w województwie śląskim od 2012 roku, m.in. realizuje umowy na utrzymanie ponad 90 km autostrady A1 (od węzła Pyrzowice do granicy Państwa w Gorzyczkach), a także utrzymanie obiektów inżynierskich dla GDDKiA Rejon Wysoki Brzeg i Zabrze.