auchan

FBSerwis SA od 2021 roku obsługuje 36 hipermarketów i supermarketów sieci Auchan na terenie pięciu województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Umowa na czas nieokreślony weszła w życie etapami – obsługę pierwszych obiektów znanej sieci handlowej FBSerwis rozpoczęła z początkiem stycznia 2021 roku, z kolejnymi miesiącami, aż do kwietnia, Spółka przejmowała obsługę pozostałych sklepów.

Do zadań FBSerwis należy utrzymanie techniczne i konserwacja urządzeń przemysłowych oraz instalacji budynkowych i produkcyjnych, takich jak instalacje HVAC, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne oraz urządzenia transportowe, a także zapewnienie gotowości awaryjnej 24/365 i usługi helpdesk, dzięki której klient ma możliwość zgłaszania na bieżąco wszelkich awarii i usterek z zakresu obsługiwanych instalacji. Pod opieką FBSerwis znajdują się również tereny zewnętrzne wraz z całą infrastrukturą. Prace wykonywane są przez serwis mobilny – do realizacji usługi podstawowej zaangażowanych jest łącznie 18 osób.

Obsługujemy sklepy sieci Auchan, łącznie z pasażami handlowymi, od 2016 roku – do tej pory było to kilkanaście obiektów w czterech województwach – a nowa umowa jest właściwie poszerzeniem naszej dotychczasowej współpracy. Wiemy, że przy tego typu obiektach najważniejsze jest zapewnienie ciągłości pracy, dzięki odpowiedniemu utrzymaniu wszelkich urządzeń oraz instalacji, przy równoczesnym dbaniu o maksimum komfortu pracowników oraz klientów” – komentuje Ferdynand Waliszewski, Dyrektor Dywizji Utrzymania Infrastruktury, Członek Zarządu FBSerwis SA.