Od 2021 roku FBSerwis realizuje 5,5-letni kontrakt na całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych w regionie gdańskim – około 190 km trasy zasadniczej.

Kontrakt obejmuje kompleksowe utrzymanie drogi S6 (obwodnicy Trójmiasta), S7 (południowej obwodnicy Gdańska oraz odcinka na południe od Gdańska w kierunku Elbląga) oraz dróg krajowych nr 6, 7, 20 i 55
w regionie gdańskim. Zakres prac dotyczy m.in.: remontów nawierzchni, zimowego utrzymania dróg, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego oraz wszystkich elementów BRD, utrzymania czystości
i odwodnienia oraz konserwacji i utrzymania zieleni, mostów i wiaduktów.

Trójmiejska obwodnica jest trasą o statusie drogi ekspresowej, pomimo braku pełnowymiarowych pasów awaryjnych. Większa jej część przebiega przez obszary Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jest to jedna
z dróg o największym natężeniu ruchu w Polsce – średnio ponad 80 tys. pojazdów dziennie, a w okresie wakacyjnych długich weekendów powyżej 100 tys. pojazdów dziennie.

Dużym wyzwaniem w przypadku dróg o takim natężeniu ruchu jest konieczność planowania prac remontowych z uwzględnieniem godzin, gdy pojazdów na trasie jest jak najmniej. Prace, które wymagają ingerencji w ruch, tj. wymiana barier drogowych, remonty nawierzchni bitumicznych, odnowa oznakowania poziomego, prowadzone są w godzinach nocnych, aby były jak najmniej odczuwalne przez użytkowników dróg.

Na drogach objętych kontraktem funkcjonuje SKOPI (System Komunikacji o Pracach Interwencyjnych) działający w aplikacji Yanosik. Rozwiązanie zostało stworzone specjalnie na potrzeby FBSerwis i umożliwia pracownikom informowanie w czasie rzeczywistym o ich obecności na drodze, bądź w jej pobliżu. SKOPI funkcjonuje na wszystkich drogach obsługiwanych przez FBSerwis.

Inne kluczowe projekty

Instalacja komunalna w gminie Kamieńsk

Instalacja komunalna w gminie Kamieńsk

Dowiedz się więcej
Letnie i zimowe utrzymanie czystości we Wrocławiu

Letnie i zimowe utrzymanie czystości we Wrocławiu

Dowiedz się więcej